Flexwoningen

Categorieën

  • Odijk

In de gemeente Bunnik is een (groeiend) tekort aan woningen. Hoe kunnen wij voorzien in de urgente huisvestingsvraagstukken en de lokale woningbehoefte? Als één van de mogelijke oplossingen voor deze wooncrisis onderzoekt de gemeente de realisatie van circa 100 flexwoningen. Met deze tijdelijke woningen kunnen op korte termijn verschillende doelgroepen worden gehuisvest. Hierbij wordt ingezet op een gemengd woonmilieu en tenminste 50% van de flexwoningen willen we toewijzen aan lokaal woningzoekenden.

Tijdelijke oplossingen

Op landelijk niveau is er een wooncrisis en dat is ook duidelijk merkbaar in de gemeente Bunnik. De woningmarkt is vooral moeilijk toegankelijk voor mensen met een lager of midden inkomen. Vooral voor starters, alleenstaanden, ouderen en bijzondere doelgroepen zijn en komen er op korte termijn onvoldoende woningen beschikbaar. In de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de realisatie van een grote locatie (Kersenweide) laat nog enkele jaren op zich wachten.

Om in de tussenliggende periode een substantiële bijdrage te leveren aan het woonprobleem en voor doelgroepen woningen beschikbaar te krijgen, wil de gemeente circa 100 flexwoningen realiseren.

Nieuws en documenten

Vraag en antwoord

Flexwoningen zijn kleine zelfstandige en betaalbare huurwoningen met eigen voorzieningen, zoals een keuken en badkamer. Deze woningen zijn in een kortere tijd te bouwen dan reguliere nieuwbouwwoningen. Het gaat om tijdelijke woningen, die in de regel voor 10 tot 15 jaar worden geplaatst. Na verloop van tijd kunnen ze op een andere locatie in de gemeente of in de regio worden hergebruikt.

Minimaal de helft van de flexwoningen wil de gemeente toewijzen aan lokaal woningzoekenden: inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Veel mensen in de gemeente Bunnik zitten dringend om woonruimte verlegen, zoals starters, alleenstaanden en spoedzoekers (bijv. vanwege scheiding). Daarnaast heeft de gemeente een aantal opgaven (taakstellingen) om mensen te huisvesten, zoals statushouders, Oekraïense vluchtelingen en mensen uit de opvang. Er wordt ingezet op een gemengd woonmilieu met verschillende doelgroepen, want de gemeente Bunnik is een inclusieve samenleving.

Uitgangspunt is dat de circa 100 flex-woningen worden gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Een projectgroep onderzoekt de mogelijkheden van locaties in Odijk.

We verwachten begin 2023 meer informatie te kunnen geven over het onderzoek en het vervolg. In verschillende stappen wordt het de komende maanden concreter.