Bouw flexwoningen Odijk gestart

Op het grasveld voor het gemeentehuis in Odijk worden 48 flexwoningen gerealiseerd. Met deze tijdelijke huurwoningen wordt snel een bijdrage geleverd aan het oplossen van de grote woningnood. De realisatie van de 48 flexwoningen is mogelijk geworden dankzij de samenwerking tussen de provincie Utrecht, Rijksvastgoedbedrijf, woningcorporatie Portaal en de gemeente Bunnik. Met het slaan van de 48e heipaal bekrachtigen de vier partijen deze samenwerking op 31 januari.

Woningen in één jaar realiseren

Hilde de Groot (wethouder gemeente Bunnik): “De vraag naar huurwoningen is zeer groot en in de gemeente Bunnik staan ruim 3.300 mensen ingeschreven als woningzoekende. Deze flexwoningen bieden uitkomst voor het snel kunnen huisvesten van de verschillende woningzoekenden. Zo worden er 24 woningen toegewezen aan inwoners uit Bunnik, Odijk en Werkhoven en dan vooral aan jongeren. De andere 24 woningen zijn voor (dreigend) dak- en thuisloze inwoners (bijv. bij scheiding), statushouders en mensen die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen. 
In juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de flexwoningen en die worden nu binnen één jaar gerealiseerd. Dat is mogelijk dankzij de inspanningen van de verschillende partijen, zoals de ondersteuning vanuit de Provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf.”

Inspiratie voor andere gemeenten

Gedeputeerde Wonen van de provincie Utrecht Rob van Muilekom: ”Ik ben blij dat de gemeente Bunnik haar nek uitsteekt en verantwoordelijkheid neemt voor het huisvesten van verschillende doelgroepen. Hiermee geeft de gemeente ook meteen invulling aan de opgave van het huisvesten van statushouders. Daar heb ik veel waardering voor en het is mooi om te zien dat het geld uit de Regiodeal Flexwonen hiervoor wordt ingezet. Ik hoop dat dit andere gemeenten ook weer inspiratie biedt.”

Start verhuur en oplevering

Woningcorporatie Portaal levert met deze flexwoningen een bijdrage aan de grote vraag naar sociale huurwoningen in de gemeente Bunnik. Binnenkort is er meer duidelijk over de start van de verhuur. Belangstellenden kunnen hiervoor terecht op de website van Portaal: www.portaal.nl/projecten/flexwoningen-odijk. Aannemer Plegt-Vos verwacht dat de flexwoningen voor de zomer 2024 klaar zijn voor de nieuwe bewoners. 

Regiodeal Flexwonen

Gemeente Bunnik is één van de gemeenten in de Regiodeal Flexwonen, die in december 2022 is ondertekend. In deze deal hebben het Rijk, de provincie, woningcorporaties (RWU) en verschillende Utrechtse gemeenten afspraken gemaakt over de bouw van 1.500 flexwoningen in de provincie. Door het Rijk was voor concrete projectlocaties 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tijdens het ondertekenen van de Regiodeal was er in gemeente Bunnik nog geen concrete locatie voor de flexwoningen bekend, waardoor hier ook geen middelen voor waren. Door de goede afstemming en samenwerking met het Rijk, is het voor dit project gelukt om aanspraak op de Rijksmiddelen te maken.