Bouw 1.500 flexwoningen in de provincie Utrecht

Het komend jaar start in de provincie Utrecht de bouw van 1500 hoogwaardige tijdelijke flexwoningen. Dat is de uitkomst van de Regiodeal Flexwonen tussen het ministerie van BZK, de provincie Utrecht, de stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) en de gemeenten Utrecht, Houten, IJsselstein, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Eemnes, Bunnik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Montfoort. Hiervan worden er 1.000 flexwoningen in de gemeente Utrecht gerealiseerd en 500 in de overige deelnemende gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor € 18 miljoen beschikbaar. Ook voor 2024 en verder zijn plannen voor nieuwe flexwoningen voorzien.

Woningtekort

De urgentie voor de Regiodeal is ontstaan door het grote tekort aan sociale huurwoningen voor aandachtsgroepen, zoals statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Maar ook om meer mogelijkheden te bieden voor alle mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Om daar iets aan te doen is het initiatief ontstaan om te kijken waar het Rijk, provincie en een deel van de Utrechtse gemeenten elkaar konden vinden om tot een oplossing te komen. De regiodeal is het resultaat van deze samenwerking.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ”Het huidige woningtekort vraagt om snelle en slimme oplossingen voor woningzoekenden. Door het stimuleren en versnellen van de bouw van tijdelijke woningen wordt als het ware een flexibele schil rondom de reguliere woningmarkt gemaakt. woningzoekenden met een lastige positie op de woningmarkt kunnen hiervan gebruikmaken ter overbrugging van een zoektocht naar een reguliere woning”.

Regiodeal Flexwonen

De provincie Utrecht is een van de koplopers als het gaat om de versnelling van de bouw van flexwoningen door het aangaan van een regionale samenwerking. “De regiodeal heeft ervoor gezorgd dat gemeenten in Utrecht sneller in actie zijn gekomen om gebruik te maken van de regelingen van het Rijk. Met het tekenen van deze regiodeal geven alle partijen aan dat ze bereid zijn om samen de schouders eronder te zetten. Daar ben ik erg blij mee,” aldus Van Muilekom.

De deelnemende gemeenten zetten zich in om voldoende locaties beschikbaar te stellen voor woningcorporaties om de flexwoningen te kunnen plaatsen. Naast de financiële steun speelt het Rijk ook een rol in inkoop van hoogwaardige flexwoningen, om de levertijd te verkorten. De provincie Utrecht coördineert de samenwerking en houdt overzicht over alle ontwikkelingen.

Onderzoek gemeente Bunnik

Wethouder Hilde de Groot: “In de gemeente Bunnik onderzoeken wij de mogelijkheden om circa 100 flexwoningen te realiseren. De gemeenteraad heeft in juli ingestemd om een plan van aanpak op te stellen en hieraan wordt sinds dit najaar gewerkt. Deze regiodeal en de samenwerking kan daaraan een bijdrage leveren, want we willen zo snel mogelijk woningen realiseren voor onze inwoners, voor aandachtsgroepen en andere woningzoekenden.”