Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

Op het grasveld voor het gemeentehuis worden 48 flexwoningen geplaatst. Met deze tijdelijke huurwoningen (15 jaar) wordt op korte termijn een bijdrage geleverd aan het oplossen van de grote woningnood onder jongeren en de verschillende aandachtsgroepen. De flexwoningen worden waarschijnlijk mei/juni 2024 opgeleverd, maar voor wie zijn deze woningen bedoeld?  

Lokaal woningzoekenden 

Vanaf de eerste plannen (mei 2022) wilde de gemeente minimaal de helft van de flexwoningen toewijzen aan inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. In de gemeente Bunnik staan namelijk ruim 3.300 mensen ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet regio Utrecht en de gemiddelde wachttijd bedraagt 12 jaar. Daarom worden 24 woningen met voorrang toegewezen aan lokaal woningzoekenden: inwoners uit Bunnik, Odijk en Werkhoven en dan vooral voor jongeren tot en met 29 jaar. 

Aandachtsgroepen 

De andere 24 woningen worden toegewezen aan aandachtsgroepen, omdat de gemeente aan diverse taakstellingen moet voldoen. Om ook deze groepen een passende woning te kunnen bieden, maken de gemeente Bunnik, Centrum voor Elkaar en woningcorporatie Portaal hierover afspraken. De verdeling van deze 24 woningen is als volgt:  

  • 9 woningen voor (dreigend) dak- en thuisloze inwoners uit de gemeente Bunnik, bijvoorbeeld bij scheiding.  

  • 11 woningen voor statushouders. 

  • 2 woningen voor mensen die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen (MO/BW).  

  • 2 woningen zijn nog niet ‘gelabeld’. Bij oplevering wordt bepaald aan wie deze woningen worden toegewezen; bij welke aandachtsgroep is op dat moment de nood het hoogst?  

Deze verdeling wordt toegepast bij de eerste toewijzing van de 24 flexwoningen. Bij verhuizing wordt de verdeling opnieuw bekeken; waar is de nood dan het hoogst?  

Toewijzing van de flexwoningen

In februari is er meer duidelijk over de voorwaarden om in een flexwoningen te kunnen wonen. Naar verwachting start woningcorporatie Portaal aan het eind van het eerste kwartaal met de verhuur. Hou hiervoor de website van Portaal in de gaten: www.portaal.nl/projecten/flexwoningen-odijk