Mogelijk flexwoningen voor het gemeentehuis

Veel (jonge) inwoners zijn op zoek naar een huurwoning en de gemeente wil ze helpen op de krappe woningmarkt. De gemeente heeft daarom een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van tijdelijke woningen op drie (gemeentelijke) locaties in Odijk. Op een locatie zien wij mogelijkheden om op korte termijn flexwoningen te plaatsen, namelijk op het grasveld voor het gemeentehuis.

Onderzoeklocaties in Odijk

In de gemeente Bunnik is een (groeiend) tekort aan woningen en op korte termijn komen er onvoldoende woningen beschikbaar voor onze inwoners. Er zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de oplevering kost tijd. De eerste woningen in een grote locatie (Kersenweide) laat nog enkele jaren op zich wachten. Om een extra impuls te geven en om meer woningzoekenden te kunnen helpen, hebben wij een verkennend onderzoek gedaan naar het realiseren van circa 100 flexwoningen in Odijk. Dat aantal kan niet op één locatie. Daarom hebben wij gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van drie locaties.

Wat zijn de uitkomsten?

  • Grasveld voor het gemeentehuis: Wij zien mogelijkheden om op korte termijn flexwoningen te bouwen op het grasveld voor het gemeentehuis. De direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond.
  • Parkeerterrein naast de St. Nicolaaskerk: Bij het parkeerterrein kunnen de mogelijkheden van woningbouw op deze locatie op een later moment samen met omwonenden verder worden onderzocht.
  • Grasveld Singel/Zeisterweg (‘Paardenweide’): De locatie ‘Paardenweide’ is niet geschikt om flexwoningen te realiseren. Deze locatie wordt hiervoor niet nader onderzocht.
  • Voor nu richten wij ons op flexwoningen op het grasveld voor het gemeentehuis (locatie A).