48 flexwoningen bij het gemeentehuis

De gemeenteraad heeft op 6 juli ingestemd met het voorstel om 48 flexwoningen te plaatsen op het grasveld voor het gemeentehuis in Odijk. Met deze tijdelijke huurwoningen kunnen jongeren uit Bunnik, Odijk en Werkhoven en andere woningzoekenden snel aan een woning worden geholpen. Dit wordt mogelijk dankzij de intensieve samenwerking tussen de gemeente en woningcorporatie Portaal. Ook de provincie Utrecht levert een financiële bijdrage.

Wethouder Hilde de Groot (projectbestuurder flexwoningen): “De gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen en iets doen vanwege de grote woningnood. Vooral voor onze jongeren die nu jaren moeten wachten op een huurwoning. Ook moeten wij andere woningzoekenden huisvesten, zoals statushouders en mensen die beschermd wonen. Deze tijdelijke woningen bieden uitkomst voor de komende 15 jaar en ondertussen werken we als gemeente ook aan plannen voor permanente huurwoningen (o.a. Kersenweide en inbreidingslocaties). Bovendien krijgen we er met deze flexwoningen ook weer een nieuw soort woningen (studio’s) bij in onze gemeente.”

Reijnder Jan Spits (Manager Volkshuisvesting van Portaal): ‘We zijn hartstikke blij dat we op deze manier snel een bijdrage kunnen leveren aan extra woningen voor de vele woningzoekenden. Fijn dat we dit samen met de gemeente in een intensief traject voor elkaar hebben gekregen”.

Ook de provincie Utrecht onderstreept het belang van flexwoningen, zeker als die binnen de bebouwde kom (‘rode contouren’) worden gebouwd zoals in de gemeente Bunnik. De provincie heeft voor deze 48 flexwoningen subsidies toegezegd.

Het voorstel voor de bouw van 48 flexwoningen is voorgelegd aan de gemeenteraad, omdat de raad de benodigde financiële middelen (krediet) beschikbaar moet stellen. Met de positieve besluitvorming door de gemeenteraad op 6 juli kunnen vervolgstappen worden gezet. Hieronder vallen het aanvragen van de benodigde vergunningen (door Portaal), aanvragen van subsidies en de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de grond (beide door de gemeente). Na de zomervakantie is er meer duidelijkheid over het vervolg en de planning. De verwachting is dat de eerste flexwoningen begin 2024 worden opgeleverd.