Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die ingaat op 1 januari 2024. In de Omgevingswet staan alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u plannen heeft om iets te veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u een dakkapel wilt plaatsen, een bedrijfsruimte in uw garage wilt maken of een evenement wilt organiseren. Ook ondernemers krijgen met de Omgevingswet te maken.

Informatie:

Onduidelijk?

Dit is best veel informatie. We hebben ons best gedaan om het eenvoudig op te schrijven. Toch staan er misschien nog een paar lastige woorden in. We kunnen het u ook aan de telefoon uitleggen of u kunt uw vragen mailen naar omgevingswet@bunnik.nl.

U kunt ook op de landelijke website van de Omgevingswet kijken. Deze website is in samenwerking van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk gemaakt.