Omgevingsvergunning

Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig (vroeger ook wel bouwvergunning genoemd). De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, natuur en milieu. Binnen een omgevingsvergunning is het mogelijk om meerdere onderdelen tegelijk aan te vragen.

Welke vergunningen vallen binnen de omgevingsvergunning?

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

U kunt uw omgevingsvergunning online aanvragen bij het omgevingsloket. Ook voor een schriftelijke aanvraag gaat u naar het omgevingsloket. U kunt hier het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente Bunnik. 

Omgevingsvergunning aanvragen

Om de aanvraag van uw omgevingsvergunning goed te kunnen beoordelen moet de aanvraag voldoen aan de indieningseisen van de regeling Omgevingsrecht. Bij het invullen van de aanvraag in het omgevingsloket leest u direct welke bijlagen verplicht zijn.

Inloopspreekuur omgevingszaken

Elke vrijdag vindt er tussen 09:30 uur en 11:00 uur een inloopochtend plaats op het gemeentehuis. Daar kunt u al uw vragen stellen over omgevingsvergunningen. U hoeft zich niet aan te melden.

Om te kijken of het mogelijk is om een omgevingsvergunning te krijgen, kunt u een vooroverleg aanvragen. In het vooroverleg wordt uw plan getoetst aan alle eisen. Aan een vooroverleg zitten kosten verbonden. Meer informatie en het aanvragen vindt u terug op deze pagina.

Bestemmingsplan

De aanvraag wordt getoetst aan de regels van het bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog u mag bouwen en of u een bedrijf aan huis mag beginnen. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u kijken of uw aanvraag aan de regels van het bestemmingsplan voldoet.

Welstand

De aanvraag wordt getoetst door de welstandscommissie aan de eisen van welstand die gelden in de gemeente Bunnik. De welstandseisen kunt u vinden in de welstandsnota.

Bouwbesluit

De aanvraag wordt getoetst aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Hierin heeft de overheid de voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd.

In sommige gevallen is het nodig om een aanvullende toets te doen op een bepaald onderwerp.

Hoelang duurt het?

De omgevingsvergunning kan een standaard of een uitgebreid proces doorlopen. Bij het standaard proces is de behandelperiode 8 weken en bij het uitgebreide proces 26 weken. Voor de meeste aanvragen geldt het standaard proces. Deze periode kan door de gemeente één keer met 6 weken worden verlengd. De tijd die u nodig heeft om ontbrekende gegevens in te leveren, telt niet mee in de behandelperiode.

Meerdere activiteiten combineren in een vergunning

Soms heeft u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een vergunning voor bouwen, maar ook voor het kappen van een boom. U kunt deze vergunningen dan in één keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u voor elke aanvraag een apart proces.

Omgevingsvergunning in fasen

U kunt de omgevingsvergunning in twee fasen aanvragen. Dit is handig wanneer u eerst wilt weten of uw project in de praktijk ook haalbaar is. De vergunning heeft dan een beschikking eerste fase en een beschikking tweede fase. Dit betekent dat u in de eerste fase al toestemming kunt vragen voor een deel van het project. Als dit goedgekeurd wordt, kunt u daarna door naar fase 2 voor de overige onderdelen. Beide beschikkingen samen vormen dan de omgevingsvergunning.

Als de aanvraag niet compleet is, krijgt u de mogelijkheid om de ontbrekende gegevens binnen vier weken aan te vullen. Hierover ontvangt u bericht. Als wij binnen vier weken geen aanvullende gegevens hebben ontvangen, dan kunnen wij helaas de aanvraag niet verder in behandeling nemen.

Na het besluit van de gemeente geldt er nog een periode van 6 weken, waarin u de verleende vergunning kan inzien en het mogelijk is om bezwaar te maken. Dit kan via bouwdossier bekijken.

Voor het in be­han­de­ling ne­men van een aan­vraag be­taalt u le­ges; ook wel een retributie genoemd. U krijgt een deel te­rug als de aan­vraag wordt af­ge­we­zen, in­ge­trok­ken of niet in behandeling wordt genomen. Bij het besluit ontvangt u een brief met de legesberekening.

De kosten van uw aanvraag vindt u op tarieventabel legesverordening.

De gemeente Bunnik wenst in het voorstadium van een gebiedsontwikkeling haar voorwaarden te delen voor waterhuishouding en riolering. De voorwaarden leest u terug in dit document (pdf, 237 KB). De voorwaarden worden vooraf gedeeld met de projectontwikkelaar van het ontwikkelingsgebied met betrekking tot stedelijk (afval)water. Deze aandachtspunten kunnen veel impact hebben op het ontwerp en ruimtegebruik.

Bouwen zonder omgevingsvergunning

Heeft u zonder omgevingsvergunning gebouwd, terwijl u deze wel nodig had? Dan kan de gemeente handhavend optreden. U moet dan alsnog een omgevingsvergunning aanvragen of het bouwwerk terugbrengen naar de oude situatie.

Bouwtekeningen bekijken of opvragen

Soms heeft u een bouwtekening nodig als u gaat verbouwen. Het bekijken of opvragen van bouwtekeningen kunt u doen via bouwdossier bekijken.

Objecten plaatsen

U heeft een vergunning van de gemeente nodig voor het plaatsen van een container, mobiel toilet of ander object op straat, stoep of een parkeervak. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket.

Het antwoord op mijn vraag staat hier niet bij

Heeft u alle informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning gelezen en staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers via 030 659 48 48 of een e-mail sturen naar: info@bunnik.nl