Omgevingsvergunning

Wilt u (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Met de Omgevingswet is er vaak nog maar één vergunning nodig voor verschillende activiteiten, zoals voor het kappen van bomen, het plaatsen van een schuur of garage, het uitbreiden van uw woning of het aanleggen van een inrit.

Welke vergunningen vallen binnen de omgevingsvergunning?

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? In het Omgevingsloket kunt u online een vergunningcheck doen.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

U kunt uw omgevingsvergunning online aanvragen bij het Omgevingsloket. Om deze aan te vragen, kunt u gebruikmaken van het stappenplan. Ook voor een schriftelijke aanvraag gaat u naar het Omgevingsloket. U kunt hier het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente Bunnik. 

Volg het stappenplan Direct naar Omgevingsloket

Bouwen zonder omgevingsvergunning

Heeft u zonder omgevingsvergunning gebouwd, terwijl u deze wel nodig had? Dan kan de gemeente handhavend optreden. U moet dan alsnog een omgevingsvergunning aanvragen of het bouwwerk terugbrengen naar de oude situatie.

Voor het in be­han­de­ling ne­men van een aan­vraag be­taalt u le­ges; ook wel een retributie genoemd. U krijgt een deel te­rug als de aan­vraag wordt af­ge­we­zen, in­ge­trok­ken of niet in behandeling wordt genomen. Bij het besluit ontvangt u een brief met de legesberekening. De kosten van uw aanvraag vindt u in de legesverordening.

Omgevingsplan

De aanvraag wordt getoetst aan de regels van het omgevingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog u mag bouwen en of u een bedrijf aan huis mag beginnen. In het Omgevingsloket kunt u kijken of uw aanvraag aan de regels van het omgevingsplan voldoet.

Welstand

De aanvraag wordt getoetst door de welstandscommissie aan de eisen van welstand die gelden in de gemeente Bunnik. De welstandseisen kunt u vinden in de welstandsnota.

Overige- wet en regelgeving

De aanvraag wordt verder getoetst aan overige relevante wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld het Besluit bouwwerken leefomgeving. In sommige gevallen is het nodig om een aanvullende toets te doen op een bepaald onderwerp. 

De omgevingsvergunning kan een standaard of een uitgebreid proces doorlopen. Bij het standaard proces is de behandelperiode 8 weken en bij het uitgebreide proces 26 weken. Voor de meeste aanvragen geldt het standaard proces. Deze periode kan door de gemeente één keer met 6 weken worden verlengd. De tijd die u nodig heeft om ontbrekende gegevens in te leveren, telt niet mee in de behandelperiode.

Als de aanvraag niet compleet is, krijgt u de mogelijkheid om de ontbrekende gegevens binnen vier weken aan te vullen. Hierover ontvangt u bericht. Als wij binnen vier weken geen aanvullende gegevens hebben ontvangen, dan kunnen wij helaas de aanvraag niet verder in behandeling nemen.

Na het besluit van de gemeente geldt er nog een periode van 6 weken, waarin u de verleende vergunning kan inzien en het mogelijk is om bezwaar te maken. Dit kan via bouwdossier bekijken.

Waterhuishouding en riolering voor projectontwikkelaars

De gemeente Bunnik wenst in het voorstadium van een gebiedsontwikkeling haar voorwaarden te delen voor waterhuishouding en riolering. De voorwaarden leest u terug in dit document (pdf, 237 KB). De voorwaarden worden vooraf gedeeld met de projectontwikkelaar van het ontwikkelingsgebied met betrekking tot stedelijk (afval)water. Deze aandachtspunten kunnen veel impact hebben op het ontwerp en ruimtegebruik.

Bouwtekeningen bekijken of opvragen

Soms heeft u een bouwtekening nodig als u gaat verbouwen. Het bekijken of opvragen van bouwtekeningen kunt u doen via bouwdossier bekijken.

Objecten plaatsen

U heeft een vergunning van de gemeente nodig voor het plaatsen van een container, mobiel toilet of ander object op straat, stoep of een parkeervak. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket.