Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie beschrijven we als gemeente hoe wij vinden dat onze leefomgeving er in 2040 uit moet zien. We beschrijven waar inwoners, bedrijven en de gemeente rekening mee moeten houden bij het maken van ruimtelijke plannen.

Wanneer is deze visie voor u belangrijk?

Als u als inwoner een plan hebt voor uw buurt of wijk, dan weet u met de omgevingsvisie waar u rekening mee moet houden. De omgevingsvisie is de rode draad bij het maken van plannen voor het inrichten van jouw omgeving. Elk gebied heeft zijn eigen waarden, bijvoorbeeld op het vlak van wonen, natuur en energie. De omgevingsvisie dient daarom ook als afwegingskader waar u per gebied kan zien welke waarden belangrijk zijn bij nieuwe initiatieven.

De omgevingsvisie maken we samen

De omgevingsvisie maken we niet alleen. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en verschillende organisaties. In 2021 is de hoofdlijnennotitie (pdf, 928 KB) gemaakt, die beschrijft een toekomstbeeld en de kernambities voor de gemeente. Deze is in stand gekomen dankzij de input van bewoners en organisaties tijdens drie intensieve denktank sessies. Nu werken we samen verder aan een verdere uitwerking van de visie. De omgevingsvisie wordt eind 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.