Omgevingsplan

Als de Omgevingswet ingaat, heeft elke gemeente in Nederland voortaan één omgevingsplan. De keuzes die worden gemaakt in de omgevingsvisie worden verder uitgewerkt in het omgevingsplan.

Wat staat er in een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan alle regels over wat we in onze gemeente kunnen zien en ervaren: de fysieke leefomgeving. Denk aan regels over de lucht, water, bodem en natuur. Of regels over objecten, zoals wegen, gebouwen en leidingen. De regels in het omgevingsplan gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente.

In het omgevingsplan moeten uiteindelijk alle regels over de fysieke leefomgeving bij elkaar komen te staan. Deze regels staan nu nog in bestemmingsplannen, bepaalde verordeningen en beleidsregels. Ook komen er straks in het omgevingsplan rijksregels waar de gemeente over mag beslissen. Deze regels worden uiteindelijk samengebracht in het omgevingsplan. Het bij elkaar brengen van deze regels in een omgevingsplan zorgt voor een beter overzicht van alle regels.

Wanneer is het omgevingsplan klaar?

Met de invoering van de Omgevingswet krijgt de gemeente een 'omgevingsplan-van-rechtswege'. Dit omgevingsplan, met een tijdelijk deel, zet de gemeente om tot een volledig omgevingsplan. De gemeente heeft tot uiterlijk 2032 de tijd om het omgevingsplan te maken. Het is namelijk veel werk om alle regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te zetten en ervoor te zorgen dat ze digitaal goed beschikbaar komen. Via het nieuwe Omgevingsloket kunt u de regels van het omgevingsplan bekijken.