Omgevingsloket

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Tot 1 januari 2024 kunt u dat nog doen in het oude Omgevingsloket. Vanaf 1 januari 2024 kunt u dit doen in het nieuwe Omgevingsloket. Het nieuwe loket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit
Ga naar het Omgevingsloket

Wat kan ik daar vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. U moet hiervoor een aantal vragen beantwoorden. Op basis van de plek en activiteiten én uw antwoorden op de vragen wordt bepaald of een vergunning of melding nodig is.

Het kan ook zijn dat u voor uw plan geen vergunning hoeft aan te vragen. De checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen in het Omgevingsloket. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen.

Hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.

Hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.

Hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet die horen bij uw werkzaamheden.

Mijn Omgevingsloket is uw persoonlijke omgeving waar u een overzicht van uw (concept)aanvragen en meldingen terugvindt.