Sloop

Een aanbouw, schuur of ander bouwwerk mag u niet zomaar slopen. Het kan zijn dat u een sloopmelding moet doen of zelfs een vergunning nodig heeft. Wilt u weten wat u moet doen? Doe dan een vergunningcheck in het Omgevingsloket.

U dient in ieder geval minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint, een melding in bij het Omgevingsloket als u: 

  • Asbest gaat verwijderen
  • Meer dan 10 m³ sloopafval heeft

Omgevingsvergunning en/of melding doen

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Op onze website vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning en het aanvragen hiervan.

Omgevingsvergunning aanvragen Melding doen

Op onze website vindt u informatie over het (laten) verwijderen van asbest. U leest ook wat de kosten kunnen zijn als u asbest laat verwijderen.

Sloopafval wegbrengen

Beton, bitumen, dakgrind, dakleer, gipsplaten, grind, tegels en stenen brengt u in kleine hoeveelheden naar het recyclingstation. Het wordt alleen gescheiden geaccepteerd. Bekijk de voorwaarden op de website van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).

Gaat u sloopwerkzaamheden uitvoeren aan een monument of gebouw in een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u wel een omgevingsvergunning nodig.  Doe voor de zekerheid de vergunningcheck in het Omgevingsloket om zeker te zijn of u een vergunning nodig heeft.