Bouwwerken (zoals aanbouw, dakkapel of woning)

Bij bouwen gaat het om het bouwen van een bouwwerk zoals:

  • Een nieuwe woning
  • Aan- of opbouw
  • Dakkapel
  • Gevelwijziging

U heeft vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. In een aantal gevallen is het bouwen van een bouwwerk vergunningsvrij. Meer informatie hierover kunt u vinden in het omgevingsplan en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Op onze website vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning en het aanvragen hiervan.

Omgevingsvergunning aanvragen