Zelf een boom laten kappen

Voor het kappen van een boom heeft u een omgevingsvergunning nodig als de boom op de lijst met waardevolle bomen staat. Ook moet de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen voor alle bomen die in eigendom van de gemeente zelf zijn. Volg de stappen om te kijken of u wel of niet een vergunning moet aanvragen.

Stap 1: check de beschermde bomenlijst

Controleer eerst of de boom die u wilt kappen op de waardevolle en monumentale bomenlijst staat. Zie beschermde bomenlijst. Staat de boom niet op de lijst? Dan heeft u geen vergunning nodig. Staat de boom wel op de lijst? Ga dan naar stap 2.

Stap 2: vraag een omgevingsvergunning aan

Als de boom die u wilt kappen op de waardevolle en monumentale bomenlijst staat, moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Omgevingsvergunning aanvragen

Let op: u kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen als u eigenaar bent van de grond waar de boom op staat.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Meer informatie hierover zie de tarieventabel legesverordening.