Aanleg- en grondwerkzaamheden

Gaat u een werk uitvoeren waarbij u in de grond gaat graven en/of deze gaat ophogen? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Bij aanleg- en grondwerkzaamheden kunt u denken aan:

  • Aanleggen van wegen, paden en/of parkeerplaatsen
  • Rooien of planten van bomen

  • Ophogen of afgraven van grondaanleggen van nutsvoorzieningen

In het omgevingsplan kunt u lezen wat de regels zijn voor het bewerken van de grond. Het omgevingsplan kunt u vinden in het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Op onze website vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning en het aanvragen hiervan.

Omgevingsvergunning aanvragen