Bunnik, Stationsomgeving

Categorieën

  • Bunnik

Er liggen kansen om de omgeving van het station, het bedrijventerrein en het vervoersknooppunt om te vormen tot een gebied voor wonen, werken, mobiliteit en andere voorzieningen. Hoe dat kan is onderwerp van gesprek met veel betrokkenen. De komende maanden werken grondeigenaren, inwoners, woningcorporaties andere betrokken en de gemeente Bunnik aan een visie voor de toekomst van de stationsomgeving Bunnik.

Stand van zaken

De gemeente Bunnik werkt samen met grondeigenaren zoals Koninklijke BAM Groep, Certitudo Capital, woningcorporaties Portaal en LEKSTEDEwonen. Ook andere bedrijven uit de omgeving (NS en Prorail) en omwonenden worden hierbij betrokken.

Het ontwerpteam SVP Stedenbouw en Architectuur, OKRA Landschapsarchitecten en CROSS Architecture werkt in opdracht van grondeigenaren en de gemeente aan de visie. De komende maanden voeren de plannenmakers, ontwerpers en eigenaren gesprekken met betrokkenen over belangrijke thema’s voor de toekomst zoals wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid.

De ontwikkeling van de stationsomgeving Bunnik biedt mogelijkheden voor inwoners én ondernemers. De nieuwe invulling van de omgeving en dit regionale vervoersknooppunt is bedoeld om het gebied en de gemeente Bunnik een economische impuls te geven met ruimte voor nieuwe voorzieningen en woningen. De gemeente Bunnik biedt de beste woon-leefomgeving van de provincie Utrecht en wil deze positie ook in de toekomst houden.

De inbreng, mening en ideeën van inwoners, ondernemers en reizigers zijn belangrijk om tot een goed plan te komen. In de komende maanden zijn er voor iedereen die iets wil bijdragen of meer wil weten bijeenkomsten.

Daarnaast is er een groep direct betrokken omwonenden en ondernemers die met de ontwerpers meedenken over de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving.

In verschillende stappen wordt de gebiedsvisie de komende maanden concreter. Het is de bedoeling om op verschillende momenten in het proces alle geïnteresseerden te informeren en te vragen om meningen en ideeën.

Op woensdag 8 juni gaan de plannenmakers de straat op om met mensen te spreken over de toekomstvisie. Mensen die meer willen weten over de herontwikkeling en het proces zijn welkom op de Boomgaarddag op woensdag 6 juli.

Later dit jaar spreekt de gemeenteraad over de gebiedsvisie. Het wordt dan duidelijk hoe en wanneer de stationsomgeving Bunnik opnieuw wordt ingericht voor vervoer, werken, wonen en andere voorzieningen en wat daarvoor nodig is. Een planning is onderdeel van de gebiedsvisie.

Er liggen kansen om de omgeving van het station, het bedrijventerrein en het vervoersknooppunt om te vormen tot een gebied voor wonen, werken, mobiliteit en andere voorzieningen. Hoe dat kan is onderwerp van gesprek met veel betrokkenen. De komende maanden werken grondeigenaren, inwoners, woningcorporaties andere betrokken en de gemeente Bunnik aan een visie voor de toekomst van de stationsomgeving Bunnik.

De ontwikkeling van de stationsomgeving Bunnik biedt mogelijkheden voor inwoners én ondernemers. De nieuwe invulling van de omgeving en dit regionale vervoersknooppunt is bedoeld om het gebied en de gemeente Bunnik een economische impuls te geven met ruimte voor nieuwe voorzieningen en woningen. De gemeente Bunnik biedt de beste woon-leefomgeving van de provincie Utrecht en wil deze positie ook in de toekomst houden.