Stationsomgeving Bunnik

Categorieën

  • Bunnik

Er liggen kansen om de omgeving van het station, het bedrijventerrein en het vervoersknooppunt om te vormen tot een gebied voor wonen, werken, mobiliteit en andere voorzieningen. De grondeigenaren, inwoners, woningcorporaties andere betrokken en de gemeente Bunnik werken aan een visie voor de toekomst van de stationsomgeving Bunnik. In de toekomst biedt de omgeving van station Bunnik en het gebied De Twaalf Apostelen ruimte om te wonen in Bunnikse buurtjes. De nieuwe stationsbuurt wordt een groene woonomgeving waar ook mensen werken, sporten en andere functies een plek krijgen.

Stand van zaken

De gemeenteraad zou de gebiedsvisie al eerder bespreken (maart 2023), maar helaas was een oude versie van het stuk met de raadsleden gedeeld en online gezet. Dat hebben we natuurlijk zo snel mogelijk recht gezet. Op deze website staat de meest actuele versie (zie ‘Documenten’). De gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie op een later moment in het Open Huis*. Het wordt dan duidelijk hoe en wanneer de stationsomgeving Bunnik opnieuw wordt ingericht voor vervoer, werken, wonen en andere voorzieningen en wat daarvoor nodig is.
* Datum nog niet bekend. Bekijk hiervoor de raadsagenda. 

Dit zijn de plannen voor de omgeving

Wethouder Hilde de Groot en Maartje Luisman (stedenbouwkundige bij SVP Architectuur en Stedenbouw) vertellen in onderstaande video meer over de plannen voor de nieuwe stationsbuurt.

De ontwikkeling van de stationsomgeving Bunnik biedt mogelijkheden voor inwoners én ondernemers. De nieuwe invulling van de omgeving en dit regionale vervoersknooppunt is bedoeld om het gebied en de gemeente Bunnik een economische impuls te geven met ruimte voor nieuwe voorzieningen en woningen. De gemeente Bunnik biedt de beste woon-leefomgeving van de provincie Utrecht en wil deze positie ook in de toekomst houden.

De toekomstvisie voor de stationsomgeving van Bunnik beschrijft in grote lijnen hoe het gebied eruit kan komen te zien. Er ligt nog geen uitgewerkt plan. De visie is wel een belangrijk begin van de planvorming.

Als de gemeenteraad van Bunnik instemt met de gebiedsvisie, dan maken de samenwerkingspartners met ontwerpers een stedenbouwkundig plan. Daarin wordt duidelijker waar welk soort woningen komen, hoe het groen in het gebied eruitziet en waar automobilisten kunnen parkeren.

De gemeenteraad neemt later een besluit over het stedenbouwkundig plan. Daarna wordt het bestemmingsplan aangepast volgens de procedures. Pas als dat gereed is en er per gebouw of buurt een uitgewerkt plan ligt, kunnen de eigenaren die willen bouwen een vergunning aanvragen. De komende jaren gaan de gemeente Bunnik en de partners op zoek naar subsidies om voorzieningen te realiseren, zoals de fietsbrug en de vergroening.

Het visiedocument kunt u terugvinden onder 'Documenten' op deze pagina.

De inbreng, mening en ideeën van inwoners, ondernemers en reizigers zijn belangrijk om tot een goed plan te komen. In de komende maanden zijn er voor iedereen die iets wil bijdragen of meer wil weten bijeenkomsten.

Daarnaast is er een groep direct betrokken omwonenden en ondernemers die met de ontwerpers meedenken over de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving.

In juni 2022 gingen de plannenmakers de straat op om met mensen te spreken over de toekomstvisie. Mensen die meer wilden weten over de herontwikkeling en het proces waren welkom op de Boomgaarddag juli 2022.

De gemeente Bunnik werkt samen met grondeigenaren zoals Koninklijke BAM Groep, Certitudo Capital, woningcorporaties Portaal en LEKSTEDEwonen. Ook andere bedrijven uit de omgeving (NS en Prorail) en omwonenden worden hierbij betrokken.

Het ontwerpteam SVP Stedenbouw en Architectuur, OKRA Landschapsarchitecten en CROSS Architecture werkt in opdracht van grondeigenaren en de gemeente aan de visie. Hiervoor voeren de plannenmakers, ontwerpers en eigenaren gesprekken met betrokkenen over belangrijke thema’s voor de toekomst zoals wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid.