Groene toekomst met wonen en werken rondom station Bunnik

In de toekomst biedt de omgeving van station Bunnik en het gebied De Twaalf Apostelen ruimte om te wonen in Bunnikse buurtjes. De nieuwe stationsbuurt wordt een groene woonomgeving waar ook mensen werken, sporten en andere functies een plek krijgen. Een eerste stap voor een transformatie van het gebied in samenwerking met de stakeholders is de gebiedsvisie. De gemeenteraad van Bunnik bespreekt deze visie in het Open Huis en de raadsvergadering*.

Samenwerken aan een gebiedsvisie

Zodra de gemeenteraad instemt met de Bunnikse bouwstenen, zoals verwoord in de gebiedsvisie, kan het toekomstplan voor stationsomgeving Bunnik verder worden uitgewerkt. Na instemming werken de gemeente en samenwerkingspartners BAM, Certitudo Capital, LEKSTEDEwonen en Portaal de gebiedsvisie verder uit in een stedenbouwkundig plan.

De eerste gebiedsvisie is nog geen uitgewerkt plan maar laat wel de mogelijkheden zien. Het is de bedoeling om de buurt rond het station te ontwikkelen tot een woonomgeving met veel aandacht voor groen en klimaatadaptatie die past bij de dorpse sfeer van Bunnik. Er blijft ook ruimte voor bedrijvigheid. Nieuwe ruimte, ook voor bestaande bedrijven, komt in De Strip tussen het spoor en de snelweg en in de zone ten noorden van het spoor. Gedurende een langere periode komt er zo stapsgewijs ruimte voor ongeveer 1.000 woningen in De Twaalf Apostelen. Parkeren wordt centraal in het gebied en uit het zicht opgelost. Samenwerking met eigenaren en stakeholders is essentieel om het gebied stapsgewijs te transformeren.

Groene buurt met goede fietsroute

Nu bestaat meer dan de helft van het gebied rondom het station en in De Twaalf Apostelen nog uit verharding in de vorm van wegen, parkeerplaatsen en ander steen en asfalt. In de toekomst moet bijna de helft van hetzelfde gebied bestaan uit groen en water. Zo kunnen verschillende Bunnikse buurtjes ontstaan met variatie in hoogte en uitstraling van gebouwen. De haalbaarheid van een aantrekkelijke fietsbrug wordt onderzocht, om gemakkelijk de A12 over te steken om het landschap te verkennen en voor een goede fietsroute van Odijk naar Utrecht Science Park.

Inbreng van Bunnikers

De afgelopen maanden heeft een team met stakeholders gewerkt aan een visie voor de toekomst van het stationsgebied. Daarbij was de inbreng van Bunnikers belangrijk. In interviews, tijdens de Boomgaarddag en in een klankbordgroep dachten mensen mee over kansen en mogelijkheden. Komend jaar werkt een team met samenwerkingspartners de visie uit tot een concreter plan. De inbreng van inwoners en belanghebbenden in het gebied blijft ook bij de uitwerking van belang.

Bekijk de video

Op ons YouTube-kanaal staat een korte toelichtende video over de visie. De gebiedsvisie kunt u downloaden op de projectpagina. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Bunnikers die willen reageren of de komende maanden intensiever willen meepraten over het vervolg spreken we graag. In de loop van het komende jaar komen er weer enkele momenten waarop de samenwerkingspartners en ontwerpers aan Bunnikers een reactie vragen op de tussenstand.

* De gemeenteraad zou de gebiedsvisie al eerder bespreken (maart 2023), maar helaas was een oude versie van het stuk met de raadsleden gedeeld en online gezet. Dat hebben we natuurlijk zo snel mogelijk recht gezet. Op deze website staat de meest actuele versie. De gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie in het Open Huis van 6 april 2023.

Een schets uit het visiedocument voor stationsomgeving Bunnik. Tussen spoor en A12 is ruimte voor bedrijvigheid. Gebouwen met ruimte voor wonen, werken, parkeren en voorzieningen schermen het spoor af van de erachter gelegen Bunnikse buurtjes. Een nieuwe fietsbrug kan zorgen voor een aantrekkelijke route voor langzaam verkeer.