Samenwerken aan visie op stationsomgeving Bunnik

Alle seinen staan op groen om de komende maanden met grondeigenaren, woningcorporaties en andere stakeholders een visie te maken voor de toekomst van het Bunniks stationsgebied. Er liggen kansen om de stationsomgeving, het bedrijventerrein en het vervoersknooppunt te ontwikkelen tot een gebied voor wonen, werken en andere voorzieningen. Hoe daaraan het best invulling kan worden gegeven, dat brengen de betrokken partijen samen met andere belanghebbenden de komende maanden in kaart.

Intentieovereenkomst

De betrokken partijen zijn de gemeente Bunnik samen met Koninklijke BAM Groep, Certitudo Capital, woningcorporaties Portaal en LEKSTEDEwonen. In een Intentieovereenkomst geven de partijen aan dat zij ernaar streven om komende zomer een concept-visiedocument gereed te hebben.

Voorzieningen en wonen

De ontwikkeling van het stationsgebied Bunnik biedt mogelijkheden voor inwoners én ondernemers. De nieuwe invulling van de omgeving van dit regionale vervoersknooppunt is bedoeld om het gebied en de gemeente Bunnik een economische impuls te geven met ruimte voor nieuwe voorzieningen en woningen. De gemeente Bunnik biedt de beste woon-leefomgeving van de provincie Utrecht en wil deze positie ook in de toekomst houden. De ontwikkeling van de stationsomgeving dient ten goede te komen van de kwaliteit van de woon-leefomgeving van de (toekomstige) inwoners van de gemeente Bunnik.

Participatie en gebiedsvisie

De inbreng, mening en ideeën van inwoners, ondernemers en reizigers zijn belangrijk om tot een goed plan te komen. Komende weken geven partijen inhoud aan een werkwijze om al deze groepen bij de planontwikkeling te betrekken.

Visiedocument

In verschillende stappen zal de gebiedsvisie de komende maanden concreter worden. Later dit jaar wordt het visiedocument bestuurlijk besproken. Het wordt dan duidelijk hoe en wanneer het stationsgebied Bunnik opnieuw wordt ingericht voor vervoer, werken, wonen en andere voorzieningen en wat daarvoor nodig is. Een planning is onderdeel van de gebiedsvisie.