Melding doen

Ziet u buiten op straat of in de buurt iets dat kapot, vies of onveilig is? Dan kunt u hier melding van maken. In het overzicht hieronder ziet u waar u allemaal melding van kunt maken, hoe u dit precies doet en bij welke organisatie u moet zijn.

Voor meldingen over afval kunt u terecht bij Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Zij voeren in onze gemeente alle werkzaamheden uit op het gebied van afval. Denk aan de inzameling van huishoudelijk afval, het beheer van het recyclingstation, straatreiniging en het legen van prullenbakken.

Meldingen over afval kunnen gaan over:

 • Afvalbakken in de buitenruimte
 • Afvalinzameling
 • Containers/kliko's (aan huis en ondergronds)
 • Grofvuil
 • Illegale stort en dumpingen
 • Zwerfafval

Dode dieren

Vindt u een dood dier (poezen, eenden, konijnen en andere dieren) in het openbaar groen of op straat? Maak hiervan een melding bij het RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland). Is uw eigen huisdier overleden lees dan hier wat u kunt doen, ga naar het kopje Dode (huis)dieren.

Huisdier kwijt of gevonden

Bent u uw huisdier kwijt of heeft u een huisdier gevonden? Informeer dan bij Amivedi of het huisdier is aangemeld.

Eikenprocessierups

Zie eikenprocessierups melden.

Honden

Meld overlast van hondenpoep via dit formulier. Uw klacht wordt doorgegeven aan de BOA.

Muizen

Muizen moet u zelf bestrijden.

Muskus- en beverratten

Heeft u (sporen van) muskusratten gezien? Neem contact op met het waterschap: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij vangen muskusratten om te voorkomen dat graafschade het watersysteem verzwakt. Bel tijdens kantooruren met 030 634 57 56 of meld het via Muskusrattenbestrijding - HDSR. Het waterschap bestrijdt alleen muskus- en beverratten, géén bruine ratten of woelratten. Beverratten komen in ons gebied nauwelijks voor.

Ratten

Overlast van ratten meldt u bij het RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland). Ook als u dode dieren vindt meldt u dit bij het RMN.

Wespen

U moet zelf een professioneel bedrijf inhuren om een wespennest te laten verwijderen. Zie voor meer informatie Hoe verjaag je wespen. Voor een wespennest in de openbare ruimte kunt u contact opnemen met RMN.

Groenvoorziening

 • Omgevallen, zieke of dode boom
 • Afgebroken of losse takken
 • Overlast van overhangende takken, schaduw of boomwortels 
 • Schade aan de groenvoorziening
 • Maaien

Doe een melding over de groenvoorziening.

Onkruid

Heeft u last van onkruid op verharding? Maak hier melding van bij Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Voor onkruid in groen doet u melding via het formulier van de gemeente.

Berenklauw, eikenprocessierups en Japanse duizendknoop

Straatmeubilair

 • Straatmeubilair, zoals verkeersborden, neem contact op met RMN
 • Bushokje doorgeven aan Exterion Media via 085 888 31 29 of stuur een e-mail naar info@exterionmedia.nl 
 • Centrale antennekast (CAI-kast), neem op contact op met Ziggo via 0900 18 84

Gebouwen

Zie melding doen over een gebouw.

Speelplaatsen

 • Zwerfvuil op speelplaatsen of trapveldjes: melden bij RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
 • Schade aan speelplaatsen en trapveldjes: doe een melding van schade aan speelplaatsen. Bij acuut gevaar bel de gemeente op 030 659 48 48

Sportparken

 • Schade aan een sportpark of sportveld: bel het Sporthuis op 030 656 27 69 of stuur een e-mail naar info@sporthuisbunnik.nl

​​​​​​Storingen gas, water en licht

Storing stroomkast

U bent standplaatshouder op een markt en u wilt een storing melden.

 • Bel tijdens werktijden de RMN via 0900 60 39 222 (RMN)
 • Buiten werktijden: 0343 55 21 22 (Firma Oskam)

Problemen met openen van het slot

Bushokjes

Geluids- of stankoverlast

Overlast van stank, geluid (van bedrijven, bouwlawaai, weg- en railverkeer), bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of licht meldt u bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

Graffiti

 • Staat de graffiti op gebouwen en andere objecten van de gemeente, meld dit dan bij de gemeente. Dit geldt ook voor graffiti op speelpleinen, vuilnisbakken en bruggen
 • Als u weet wie deze graffiti heeft aangebracht, kunt u dit ook melden bij de politie. Tel: 0900 8844
 • Is de graffiti racistisch, kwetsend of choquerend, doe dan aangifte bij de politie, zodat de graffiti zo snel mogelijk wordt verwijderd
 • Als u eigenaar bent van een pand dan moet u zelf de graffiti verwijderen. Is uw gebouw een monument neem dan contact op met de gemeente

Jeugdoverlast

Verdachte of onveilige situatie

Is er sprake van een onveilige situatie? Kijk op de pagina 'onveilige situatie' wat u het beste kunt doen en wie u kunt bereiken bij welke situatie.

Wegen, straten en stoepen

 • Schade, wateroverlast of onkruid op wegen of stoepen meld u bij de RMN. Bij het meldingsformulier van RMN kunt u kiezen uit verschillende categorieën. Kies daar voor 'woonomgeving'.
 • De provinciale weg (N229) en het naastliggende rode fietspad zijn van de provincie Utrecht. Zij verzorgen het beheer en onderhoud van deze wegen. Voor vragen of meldingen over deze wegen kunt u contact opnemen met de provincie.
 • Inrit: het aansluiten van een inrit op de openbare weg vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente.
 • Een melding of vraag over de belijning op de weg geeft u door met dit formulier.
 • Schade op een pad achter uw woning meldt u aan de eigenaar of de woningcorporatie.

Verkeersborden

Straatmeubilair, zoals verkeersborden, neem contact op met RMN.

Gladheid

 • Gladheidsbestrijding: meld een gevaarlijk situatie aan ons via het formulier. Voor meer informatie over gladheid en strooiroutes kunt u terecht op onze website.

Bruggen

 • Schade aan de gemeentelijke bruggen of roosters in de weg kunt u melden via dit formulier.
 • Voor overige bruggen kunt u terecht bij de beheerder.

Overig

Hondenpoep: meld overlast via dit formulier. De klacht wordt doorgegeven aan de BOA.

Kapotte straatverlichting meld u via https://lms.nederlandslicht.nl/bunnik/outages/report.

Als u iets heeft verloren dan meldt u dat bij de gemeente en niet bij de politie.

Grondwateroverlast

Meer informatie over grondwateroverlast kunt u vinden op de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Rioolverstopping

Is uw riool verstopt? Op deze pagina leest u wat u kunt doen en hoe u melding maakt.

Water

 • Drijfvuil, blauwalg of botulisme 
 • Lozingen, verontreinigingen of stankoverlast
 • Schade aan voederplaatsen en beschoeiingen

Melden bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden