Afval scheiden

In dit Afval ABC vindt u een overzicht waar u verschillende soorten afval gescheiden inlevert.

Aarde

 • Aarde levert u in bij een afvalverwerkingsbedrijf dat aarde inneemt van inwoners. Bedrijven kunnen geen aarde inleveren

Accu's

 • Inleveren bij het recyclingstation

Asbest

 • Het verwijderen van asbest is aan regels gebonden. Als u asbest wilt verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Bij een monument heeft u waarschijnlijk een sloopvergunning nodig. De gemeente geeft aan hoe u het asbest moet verwijderen
 • Als inwoner van de gemeente mag u maximaal en eenmalig een hoeveelheid asbest van 5 vierkante meter aanbieden recyclingstation. U moet hiervoor een speciaal verpakkingsplastic voor asbest ophalen bij het recyclestation. Kunt u de sloopmelding laten zie, dan krijgt u het plastic gratis mee. Asbest dat niet met dit speciale plastic is ingepakt wordt geweigerd
 • Grotere hoeveelheden asbest kunt u niet afvoeren naar het recyclingstation en moet u zelf wegbrengen naar een gespecialiseerd bedrijf of laten ophalen

Asresten open haard, barbecue

 • As verpakt u in een krant of zak
 • As gaat in de grijze kliko

Banden

Autobanden

 • Autobanden levert u in bij het recyclingstation
 • U mag maximaal 5 autobanden inleveren
 • De velgen levert u in bij een autosloopbedrijf

Fietsbanden, bromfietsbanden

 • Deze banden kunnen bij het restafval in de grijze bak
 • U kunt ze ook inleveren bij een fietsenwinkel

Batterijen

 • Zie Klein chemisch afval

Beton

 • Zie bouw- en sloopafval

Bielzen, geïmpregneerd hout

 • Geïmpregneerd hout is chemisch bewerkt en daarom niet geschikt voor hergebruik. U brengt bielzen en schuttingen naar het recyclingstation

Bitumen, dakgrind

 • Zie bouw- en sloopafval

Bladeren

 • Bladeren en tuinafval gaan in de bruine container

Blikken

 • Blikken gaan samen met plastic en drinkpakken in de zak voor plastic afval

Boeken, (oud) papier en karton

 • Breng ze naar de kringloopwinkel
 • Oud-papier kan in de blauwe container of in een ondergrondse container
 • Breng ze naar het recyclingstation

Bouwafval, puin, sanitair, sloopafval

 • Beton, bitumen, dakgrind, dakleer, gipsplaten, grind, tegels en stenen brengt u in kleine hoeveelheden naar het recyclingstation. Het wordt alleen gescheiden geaccepteerd. Bekijk de voorwaarden

Brandblussers en gasflessen

 • U kunt deze weer inleveren bij de winkel waar u ze heeft gekocht

Computers

 • Computers brengt u naar het recyclingstation

Drinkpakken, drankkartons

 • Drinkpakken en drankkartons mogen bij het plastic en blik in de zak voor plastic afval

Fietsen

 • Afgedankte fietsen brengt u naar het recyclingstation

Frituurvet, frituurolie

 • Frituurvet en frituurolie levert u in bij het recyclingstation en bij sommige supermarkten (het liefst in originele verpakking, niet in de frituurpan)

Gips

 • Gipsplaten en gipsblokken zijn bouwafval. Zie bouwafval

Glas

 • Flessen zonder statiegeld brengt u naar de glascontainers en het recyclingstation
 • Ovenschalen en magnetronschalen brengt u naar het recyclingstation
 • Spiegels brengt u naar het recyclingstation
 • Vlakglas en draadglas brengt u naar het recyclingstation

Grofvuil

 • Grofvuil is huishoudelijk afval dat niet in een vuilniszak past. Zie grofvuil

Hout

 • Houtafval kunt u naar het recyclingstation brengen

Huishoudelijk afval

Huisvuil

 • U biedt huisvuil gescheiden aan
 • Wat u niet meer kunt scheiden is restafval, dit kan in de grijze container bij uw huis of ondergrondse container voor appartementen
 • Zet geen vuilniszakken of dozen naast de afvalbakken of container

Mini-containers

Het scheiden van afval is goed voor het milieu. Om het scheiden van afval te stimuleren, heeft ieder huishouden recht heeft op de volgende mini-containers:

 • één blauwe container voor papier en karton;
 • twee bruine containers voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT);
 • één grijze container voor restafval.

Ondergrondse afvalcontainers zijn er voor restafval voor bewoners van appartementen, voor glas en voor oud-papier.

Injectienaalden

 • Injectienaalden kunt u inleveren bij de apotheek. Gebruik voor de veiligheid van de medewerkers altijd een naaldencontainer. Deze kunt u gratis bij de apotheek krijgen

Kerstbomen

 • Ieder jaar worden de kerstbomen in de gemeente ingezameld
 • Rond de jaarwisseling leest u op deze website waar en wanneer dit is

Kleding, textiel en schoenen

 • Kleding, textiel en schoenen horen in de textielbak
 • U kunt het ook naar het recyclingstation brengen

Klein chemisch afval

 • Klein chemisch afval bevat stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu
 • U levert klein chemisch afval in bij het recyclingstation

Welke materialen zijn klein chemisch afval?

Huishouden

 • Batterijen
 • Bestrijdingsmiddelen, insecticiden
 • Lampenolie, petroleum
 • Spaarlampen, tl-buizen, energiezuinige lampen
 • Vloeibare gootsteenontstopper

Medicijnkastje

 • Cosmetica
 • Injectienaalden en medicijnen: u kunt deze ook bij de apotheek inleveren
 • Kwikthermometers

Doe-het-zelf

 • Etsvloeistoffen
 • Fotofixeer, foto-ontwikkelaar
 • Zoutzuur

Vervoermiddelen

 • Accu's
 • Benzine
 • Olie, oliefilters

Kunststof

 • Zoals tuinstoelen en speelgoed
 • U kunt kunststof bij het recyclingstation inleveren

Lampen

 • Gloeilampen kunt u weggooien met het restafval in de grijze bak, niet in de glascontainer
 • Spaarlampen en tl-buizen brengt u naar het recyclingstation

Luiers en incontinentiemateriaal

Luiers en overig incontinentiemateriaal kunt u in Bunnik brengen naar:

 • Mama Mia, Schoudermantel 33
 • Partou Rijnzicht, Rijnzichtlaan 20B
 • Recyclingstation, Rumpsterweg 4

In Werkhoven is dat bij Dozijntje, De Curtis 7D.

Matrassen

 • Oude matrassen gaan in de matrassencontainer op het recyclingstation

Metalen, ijzer, blikken

Metalen

 • Verwijder zoveel mogelijk andere materialen
 • Afval van metaal brengt u naar het recyclingstation

Blikken

 • Blikken kunnen in de zak bij het plastic en de drinkpakken

Olie

 • Olie van auto's en motoren brengt u naar het recyclingstation

Papier

 • Oud papier plaatst u in de blauwe container of ondergrondse container
 • Zelf wegbrengen naar het recyclingstation

Piepschuim

 • Piepschuim brengt u naar het recyclingstation

Plastic

 • Plastic afval mag, samen met blikken en drankpakken, in de zak voor plastic

Printercartridges, toners

 • Printercartridges en lege toners levert u in bij het recyclingstation
 • U kunt dit ook inleveren bij de winkel waar u de cartridges heeft gekocht
 • Er zijn ook bedrijven die de cartridges innemen en opnieuw gebruiken

Takken en snoeiafval

 • Takken, snoeihout en grof tuinafval kunt u naar het recyclingstation brengen
 • In enkele situaties is het verbranden van snoeiafval in het buitengebied toegestaan U moet dit uiterlijk 2 uur voor de verbranding te melden bij de gemeente. Vul het formulier in

Tapijt, vloerbedekking

 • Tapijt, kleden en vloerbedekking zijn grofvuil
 • Grofvuil brengt u naar het recyclingstation

Verf

 • Verfresten en blikken waar nog verf in zit brengt u naar het recyclingstation

Witgoed, bruingoed

 • Afgedankte huishoudelijke apparaten levert u gratis in bij het recyclingstation
 • Afgedankte huishoudelijke apparaten kunt u ook inleveren bij de leverancier of winkel
 • Koelkasten en koelvitrines van bedrijven kunt u niet naar de gemeentewerf brengen

Zand

 • Zand levert u in bij een particulier vuilverwerkingsbedrijf

Zeil

 • Zeil levert u in bij het recyclingstation bij het grof restafval

Zonnebanken

 • Zonnebanken levert u in bij het recyclestation
 • De lampen (chemisch afval) brengt u naar het recyclingstation

Zonnescherm

 • Zonneschermen korter dan 1,50 meter kunt u laten ophalen met het grofvuil of brengt u naar het recyclestation
 • Zonneschermen langer dan 1,50 meter brengt u naar het recyclingstation