Rioolverstopping

Is uw riool verstopt? Onderzoek dan eerst of het probleem op eigen terrein of op gemeentegrond zit. Dit doet u door het ontstoppingsstuk te openen en te controleren waar de verstopping zit. Het ontstoppingsstuk bevindt zich meestal op de grens van uw perceel met de gemeentegrond. Het inspectieputje ligt ongeveer 80-100 cm diep. Er zijn twee opties:

Zit er geen water in het verstoppingsputje? Dan gaat het om een verstopping op uw eigen terrein. U zorgt zelf voor de ontstopping van het riool. Als de problemen zich op eigen terrein voordoen, moet u deze zelf door een bedrijf laten oplossen. De kosten komen dan voor uw rekening.

Als het putje vol water staat, zit de verstopping in het gemeenteriool. Bel meteen met 030-6594848. U kunt het ook online melden. De gemeente zal deze verstopping verhelpen.

Als er een verstopping op gemeentegrond plaatsvindt, dan verhelpt de gemeente dit zelf. Wij controleren dan de aansluiting op de erfgrens en ontstoppen deze gratis als de verstopping op gemeentelijk terrein zit. Wanneer eventuele kosten worden gemaakt voor het opgraven van het inspectieputje door een erkend loodgieters- of ontstoppingsbedrijf, dan worden deze kosten vergoed tot een maximum van €140,00 inclusief BTW. Stuur uw rekening en gegevens per mail naar: info@bunnik.nl o.v.v. verstopping op gemeentegrond.

Alarm:

Let op: Wanneer u, bij een verstopping in het gemeentelijk riool, toch op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf laat komen om de ontstopping te verhelpen, dan moet u deze kosten zelf betalen.

Online melden Telefonisch melden

Veelgestelde vragen

U dient de overnamepunt (onstoppingsput) te ontgraven om te constateren waar de ontstopping zich bevindt.

  • Huurder: woningbouwcorporatie
  • Eigenaar: loodgieter met ontstoppingsbedrijf

Als is vastgesteld dat het niet op particulier terrein verstopt zit, maar op gemeentelijk terrein. Hoe u dit kunt zien, leest u bovenaan deze pagina.

Het klantcontactcentrum (KCC) neemt de melding aan en maakt een zaak aan met uw gegevens en bevindingen. Dan neemt een medewerker of een door de gemeente gekozen aannemer contact met u op voor meer informatie.

  • De kosten voor het opgraven van het ontstoppingstuk op de erfgrens om aan te tonen waar de verstopping zit worden vergoed tot een maximum van €140. Deze wordt alleen vergoed als de verstopping aangetoond is dat het zich op gemeentegrond bevindt. Bijvoorbeeld met foto's.

Let op: Alle gemaakte kosten op eigen initiatief worden niet vergoed, ook niet als blijkt dat de verstopping op gemeente bevindt.

De geleden schade kunt u claimen bij uw eigen inboedelverzekering.