Eikenprocessierups

De eikenprocessierups zit alleen in eikenbomen en kan in mei, juni en juli voor overlast zorgen. Ziet u eikenprocessierupsen in bomen, dan kunt u dit melden bij ons. Raak de rupsen en nesten verder niet aan.

Eikenprocessierups melden

 • doe een melding als u eikenprocessierupsen ziet in bomen op de openbare weg
 • als er een rupsennest in een eikenboom van de gemeente zit dan plaatsen we een waarschuwingslint om deze boom
 • we adviseren inwoners uit de buurt te blijven van deze bomen
 • we kunnen niet meteen alle eikenprocessierupsen verwijderen
 • we verwijderen eerst de rupsennesten van eikenprocessierupsen uit bomen die in risicogebieden staan. Zoals bij scholen en verzorgingshuizen

Eikenprocessierups op uw eigen terrein

U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van uw eigen bomen en struiken. Ziet u de eikenprocessierups op uw eigen terrein, dan moet u zelf een deskundig bedrijf inschakelen om de rupsen te laten verwijderen. 

Eikenprocessierupsen nemen toe doordat het klimaat voor deze rupsen gunstig is en de rups weinig natuurlijke vijanden heeft. We nemen maatregelen om meer ruimte geven aan de natuurlijke vijanden van de rupsen:

 • we zorgen voor verschillende soorten planten, bloemen en bomen in het openbaar groen
 • we planten heesters of bloemrijk grasland onder vrijstaande eikenbomen. Dit is een goede leefomgeving voor insecten die de rupsen eten
 • bij het planten van nieuwe bomen zorgen we voor variatie in soorten
 • gaat de voorkeur uit naar een eikenboom, dan kiezen we voor een variant die rupsproef is

Als inwoner van de gemeente kunt u ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de eikenprocessierups:

 • hang bijvoorbeeld koolmezennestkastjes in (en in de buurt van) eiken op 
 • koolmezen zijn gek op eikenprocessierupsen
 • plant in uw tuin struiken en bloemen waar insecten op af komen die eikenprocessierupsen eten