Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeente Bunnik kent 17 raadsleden, die elke vier jaar door de inwoners van de gemeente gekozen worden.

Drie rollen

De gemeenteraad heeft drie rollen:

  • Grenzen stellen: de raad bepaalt de grenzen waarbinnen het college van wethouders en burgemeester het beleid ontwikkelt en zaken uitvoert;
  • Controleren: de raad controleert het college, en ziet erop toe dat de raadsbesluiten goed worden uitgevoerd;
  • Vertegenwoordigen: de raadsleden houden contact met de inwoners om goed namens de inwoners op te kunnen treden.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert regelmatig gedurende het jaar. Voor de meeste raadsvoorstellen geldt dat die eerst in een Open Huis worden besproken, waarbij per partij één raadslid aanwezig is. Daar wordt besloten of het voorstel ter besluitvorming naar de raadsvergadering kan, en of er ook daar nog een debat over gevoerd moet worden. Op de vergaderkalender is te zien wanneer de vergaderingen plaatsvinden en welke stukken er behandeld worden. Uiterlijk twee weken voor de vergadering worden de stukken per vergadering gepubliceerd.