Griffie

Wat doet de griffie?

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Daarnaast adviseert de griffie over behandeling van onderwerpen en bemiddelt zij als raadsleden geholpen willen worden door ambtenaren. Ook begeleidt de griffie de raad bij de communicatie richting inwoners en het college van burgemeester en wethouders.

Wie werken er op de griffie?