Griffie

De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert gemeenteraadsleden bij hun raadswerk. De griffie regelt de vergaderingen, de vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijzen en de juiste aanpak. De griffie is de schakel tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. De griffier geeft leiding aan de griffie.