Leden college van burgemeester en wethouders

Leden college

Van links naar rechts: wethouder Jocko Rensen, wethouder Paul Heijmerink, burgemeester Ruud van Bennekom, wethouder Ali Dekker en gemeentesecretaris Gert Veenhof.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.