Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften adviseert de gemeente over bezwaren van inwoners (en ondernemers) op besluiten die de gemeente heeft genomen.

Hoorzittingen

De commissie houdt, voordat ze advies geeft, een hoorzitting. Diegene die bezwaar maakt, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden krijgen daar een uitnodiging voor. Hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Hoorzittingen die met Wmo-bezwaarschriften te maken hebben zijn niet openbaar.

De commissie behandelt geen bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen. 

Vergaderdata en agenda's van de commissie zijn openbaar. 

De data in 2022 zijn (op dinsdagavond): 

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 maart
 • 12 april
 • 10 mei
 • 14 juni
 • 5 juli
 • 23 augustus
 • 20 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december 

Op de agenda staat onderstaande zaak:

19.30 uur - Bezwaarschrift tegen het besluit van 20 september 2022 waarbij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bunnik aan Stichting Kind en Co Ludens een schriftelijke aanwijzing heeft gegeven wegens overtredingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

De hoorzitting is in principe openbaar. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken zijn voor belanghebbenden op verzoek digitaal in te zien vanaf donderdag 1 december 2022. U kunt hiervoor contact opnemen met Birgit Belderbos via de mail of neem telefonisch contact op.

De data in 2023 zijn (op dinsdagavond):

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 maart
 • 11 april
 • 16 mei
 • 6 juni
 • 27 juni
 • 22 augustus
 • 19 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Mochten er geen bezwaarschriften zijn die op een hoorzitting behandeld moeten worden, dan kan een hoorzitting komen te vervallen.

 • De heer mr. D. Goris (voorzitter)
 • De heer mr. H.E. Hartkamp (lid/ plv. voorzitter)
 • Mevrouw mr. drs. E. Jonkman (lid/plv. voorzitter)
 • Mevrouw A.D. Scheps (lid/ plv. voorzitter)
 • Mevrouw B. Belderbos (notulist)
 • Mevrouw mr. H. van Spanje-de Boer (secretaris)

Het jaarverslag van 2021 vindt u op deze pagina (html, 3 MB). Voor vragen of meer informatie, neem contact met de gemeente.