Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften adviseert de gemeente over bezwaren van inwoners (en ondernemers) op besluiten die de gemeente heeft genomen.

Hoorzittingen

De commissie houdt, voordat ze advies geeft, een hoorzitting. Diegene die bezwaar maakt, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden krijgen daar een uitnodiging voor. Hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Hoorzittingen die met Wmo-bezwaarschriften te maken hebben zijn niet openbaar.

De commissie behandelt geen bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen. 

Vergaderdata en agenda's van de commissie zijn openbaar. 

De data in 2022 zijn (op dinsdagavond): 

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 maart
 • 12 april
 • 10 mei
 • 14 juni
 • 5 juli
 • 23 augustus
 • 20 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december 

Mochten er geen bezwaarschriften zijn die op een hoorzitting behandeld moeten worden, dan kan een hoorzitting komen te vervallen.

 • De heer mr. D. Goris (voorzitter)
 • De heer mr. H.E. Hartkamp (lid/ plv. voorzitter)
 • Mevrouw mr. drs. E. Jonkman (lid/plv. voorzitter)
 • Mevrouw A.D. Scheps (lid/ plv. voorzitter)
 • Mevrouw B. Belderbos (notulist)
 • Mevrouw mr. H. van Spanje-de Boer (secretaris)

Het jaarverslag van 2021 vindt u op deze pagina (html, 3 MB). Voor vragen of meer informatie, neem contact met de gemeente.