Commissie bezwaarschriften

De Commissie bezwaarschriften adviseert de gemeente over bezwaren van inwoners (en ondernemers) op besluiten die de gemeente heeft genomen.

Hoorzittingen

De commissie houdt, voordat ze advies geeft, een hoorzitting. Diegene die bezwaar maakt, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden krijgen daar een uitnodiging voor. Hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Hoorzittingen die met Wmo-bezwaarschriften te maken hebben zijn niet openbaar.

De commissie behandelt geen bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen.