Odijk Entree Zuid (PDC-locatie)

Categorieën

  • Odijk

Met het vertrek van het politiedienstencentrum aan de Zeisterweg 1 te Odijk (eind 2026) ontstaat de mogelijkheid om voor deze locatie een woonbestemming te onderzoeken. Van Wanrooij Projectontwikkeling heeft hiertoe het initiatief genomen. De gemeente Bunnik wil vooral betaalbare huur- en koopwoningen bouwen. Dit vanwege de grote vraag naar geschikte woningen voor jongeren en starters en ook naar passende woningen voor ouderen en zorggeschikte woningen. De uitgangspunten van de ‘Visie op wonen 2024-2027’ zijn bepalend voor de herontwikkeling van Entree Zuid in Odijk door Van Wanrooij Projectontwikkeling. 

Stand van zaken

In het onderzoek naar een haalbaar plan is het belangrijk om de naaste omgeving van de locatie en de inwoners van de gemeente Bunnik te informeren en te betrekken bij de invulling van het plangebied. Over een aantal thema’s voor het plangebied kan worden meegedacht, zoals over de wensen op het gebied van mobiliteit, groen en de openbare ruimte, type woningen en welke voorzieningen men belangrijk vindt. Tijdens de eerste informatiebijeenkomst konden omwonenden, inwoners en andere geïnteresseerden hun ideeën en inzichten delen. Dat is ook nog mogelijk via de de online vragenlijst via www.odijkentree.nl.

Op deze website staan ook de informatiepanelen van de eerste informatieavond (bij downloads).

Deze tweede bijeenkomst staat vooral in het teken van de verdere invulling van het plangebied; meedenken over de toekomstige woonwijk ‘Entree Zuid in Odijk'. Zo worden de eerste sfeerimpressies van de mogelijke woonwijk op panelen weergegeven. Over een aantal thema’s voor het plangebied kan worden meegedacht, zoals over woonvormen, parkeren, veiligheid en duurzaamheid. Dat hebben de ruim 50 aanwezigen gedaan door in gesprek te gaan met medewerkers van Van Wanrooij en de gemeente en door het invullen van de vragenlijst.

De informatiepanelen van de tweede informatieavond staan op de website www.odijkentree.nl. Via deze website kunt u ook uw ideeën en inzichten delen via de online vragenlijst. 

Hoe kan het plangebied eruit komen te zien en met welk woningaanbod?

De locatie en tijden van deze bijeenkomst zijn nog niet bekend.

Alle informatie van de inloopbijeenkomsten wordt verwerkt in een Nota van Uitgangspunten en een Stedenbouwkundig plan. Deze worden besproken door het college van burgemeester en wethouders en vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de herontwikkeling (vergunningen, procedures en planning).

Naar verwachting start eind 2026 de sloop van het politiedienstencentrum, gevolgd door de bouw van de eerste woningen. In 2030 zou de nieuwe woonwijk dan gereed kunnen zijn.