Herontwikkeling Entree Zuid in Odijk; intentieovereenkomst

Van Wanrooij Projectontwikkeling en de gemeente Bunnik zien mogelijkheden om een kantoorlocatie in Odijk te herontwikkelen tot een woonbuurt. Als het politiedienstencentrum eind 2026 vertrekt, kan deze locatie een woonbestemming krijgen.

Om verder invulling te kunnen geven aan de planvorming werken beide partijen samen. Op 9 juli is de intentieovereenkomst voor ‘Entree Zuid’ ondertekend door Onno James (wethouder gemeente Bunnik) en Roland de Waal (Algemeen directeur Van Wanrooij). Het ondertekenen van de intentieovereenkomst is de opmaat naar verdere uitwerking van het plan wat uiteindelijk zal uitkomen in een vervolgovereenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. Er zijn nu afspraken gemaakt op hoofdlijnen, onder andere over de ambitie om betaalbaar te bouwen, duurzaamheid, planning en kosten.

Onno James: “In de gemeente Bunnik is een groot tekort aan woningen en dan vooral aan betaalbare woningen (huur en koop), woningen voor jongeren en starters en voor ouderen die naar een (zorg)geschikte woning willen verhuizen. Deze locatie biedt mogelijkheden om daar concreet invulling aan te geven: compacter bouwen, woningtypen toevoegen waar er nu te weinig van zijn in Odijk én dat naast het centrum van Odijk. Ik ben blij met het initiatief van Van Wanrooij en ik kijk uit naar de verder planvorming voor een nieuwe woonwijk voor onze huidige en toekomstige inwoners.”

Roland de Waal: “Entree Zuid Odijk wordt straks een fijne plek om te wonen. Samen met de gemeente Bunnik hebben wij een ambitieus schetsplan opgesteld. Daarin zullen wij de reacties, tips en suggesties van de omwonenden en woningzoekenden die wij hebben ontvangen na de informatieavonden een plek proberen te geven. De eerste reacties op de schetsplannen zijn positief, dus dat motiveert ons om de schetsen verder uit te werken zodat de contouren van de nieuwe wijk zichtbaar worden in een stedenbouwkundig plan. Er zijn zeker nog een aantal stappen te zetten voordat er over een paar jaar gestart kan worden met de bouw van de woningen. De ondertekening van de intentieovereenkomst is een eerste en belangrijke stap.”