Herontwikkeling Entree Zuid in Odijk; tweede inloopavond

Van Wanrooij Projectontwikkeling wil de PDC-locatie in Odijk herontwikkelen. Als het politiedienstencentrum eind 2026 vertrekt, kan de locatie ‘Entree Zuid in Odijk’ een woonbestemming krijgen.  

Geslaagde eerste inloopavond  

Op dinsdag 18 juni werd de eerste informatiebijeenkomst georganiseerd over de herontwikkeling van de huidige PDC-locatie. Initiatiefnemer Van Wanrooij Projectontwikkeling ging samen met gemeente Bunnik, INBO en woningcorporatie LEKSTEDEwonen het gesprek aan met alle geïnteresseerden. Op basis van een aantal thema’s vanuit de gemeentelijke ‘Visie op wonen’ zijn vragen gesteld die specifiek betrekking hebben op de locatie. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld om mensen te informeren en te betrekken bij de invulling van het plangebied. Er waren ruim 100 bezoekers, zoals omwonenden en ook (jongere) woningzoekenden. Alle opgehaalde reacties zijn kort samengevat in het verslag op de website www.odijkentree.nl

Informatiebijeenkomst dinsdag 9 juli  

Op dinsdag 9 juli organiseert Van Wanrooij Projectontwikkeling samen met de gemeente Bunnik een tweede informatiebijeenkomst. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen op het gemeentehuis (Singelpark 1 te Odijk). 

Deze tweede bijeenkomst staat vooral in het teken van de verdere invulling van het plangebied. Zo worden de eerste sfeerimpressies van de mogelijke woonwijk op panelen weergegeven. Over een aantal thema’s voor het plangebied kan worden meegedacht, zoals over woonvormen, parkeren, veiligheid en duurzaamheid. Wilt u ook meer weten over de herontwikkeling Entree Zuid in Odijk?