Heeren van Werkhoven

20 woningen en 9 appartementen aan de Herenstraat in Werkhoven (nieuwbouw)

Herenstraat Werkhoven nieuwbouw

De oude bedrijfslocatie aan de Herenstraat 44-44a Werkhoven krijgt een nieuwe bestemming. Onder projectnaam ‘Heeren van Werkhoven’ ontwikkelt Kalliste Woningbouwontwikkeling 20 eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen. Het project sluit aan op de bestaande omgeving. De woningen worden gerealiseerd op de voormalige locatie van Loonbedrijf Van Impelen, die na circa 79 jaar vertrekt van Werkhoven naar Odijk en daarmee plaatsmaakt voor woningbouw.

Ontwerp uitwerkingsplan en welstandscriteria ter inzage

De locatie Herenstraat 44 heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen- uit te werken’. In de regels van dit bestemmingsplan is de uitwerkingsplicht opgenomen voor het college van B&W om de bestemming ‘Wonen – uit te werken’ uit te werken met inachtneming van de uitwerkingsregels. Kalliste heeft op basis van deze uitwerkingsregels een ontwerp uitwerkingsplan en daarnaast ook welstandscriteria opgesteld als toetsingskader voor welstand. Beide documenten liggen van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 ter inzage. Beide documenten en de publicatietekst voor de terinzagelegging zijn te vinden onder documenten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project verwijzen we naar de website van Heeren van Werkhoven