Heeren van Werkhoven

Categorieën

  • Werkhoven

20 woningen en 9 appartementen aan de Herenstraat in Werkhoven (nieuwbouw)

De oude bedrijfslocatie aan de Herenstraat 44-44a Werkhoven krijgt een nieuwe bestemming. Onder projectnaam ‘Heeren van Werkhoven’ ontwikkelt Kalliste Woningbouwontwikkeling 20 eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen. Het project sluit aan op de bestaande omgeving. De woningen worden gerealiseerd op de voormalige locatie van Loonbedrijf Van Impelen, die na circa 79 jaar vertrekt van Werkhoven naar Odijk en daarmee plaatsmaakt voor woningbouw.

Uitwerkingsplan en zakelijke inhoud anterieure overeenkomst ter inzage

De locatie Herenstraat 44 heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen- uit te werken’. In de regels van dit bestemmingsplan is de uitwerkingsplicht opgenomen voor het college van B&W om de bestemming ‘Wonen – uit te werken’ uit te werken met inachtneming van de uitwerkingsregels.

Het college van B&W heeft het uitwerkingsplan Heeren van Werkhoven vastgesteld. Daarnaast heeft het college een anterieure overeenkomst gesloten met Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. voor dit project. Het uitwerkingsplan en de zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst liggen vanaf 17 maart 2022 tot en met 27 april 2022 ter inzage. Beide documenten en de publicatietekst voor de terinzagelegging van het uitwerkingsplan zijn te vinden onder documenten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project verwijzen we naar de website van Heeren van Werkhoven