Heeren van Werkhoven

Categorieën

  • Werkhoven

De oude bedrijfslocatie aan de Herenstraat 44-44a in Werkhoven krijgt een nieuwe bestemming. Onder projectnaam ‘Heeren van Werkhoven’ ontwikkelt Kalliste 20 eengezinswoningen en 9 sociale huurappartementen. De nieuwbouw sluit aan op de bestaande omgeving. De woningen worden gerealiseerd op de voormalige locatie van Loonbedrijf Van Impelen, die na circa 79 jaar vertrekt van Werkhoven naar Odijk en daarmee plaatsmaakt voor woningbouw.

Stand van zaken

Kalliste heeft een vooroverlegplan ingediend bij de gemeente dat wordt beoordeeld. In april 2021 maakte Kalliste, tijdens een ‘Meet & Greet’, al nader kennis met belanghebbenden in de directe omgeving. Buren en ondernemers waren bij deze bijeenkomst aanwezig.

De locatie Herenstraat 44 heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Wonen- uit te werken’. In de regels van dit bestemmingsplan is de uitwerkingsplicht opgenomen voor het college van burgemeester en wethouders om de bestemming ‘Wonen – uit te werken’ uit te werken met inachtneming van de uitwerkingsregels.

Het college heeft het uitwerkingsplan Heeren van Werkhoven vastgesteld. Daarnaast heeft het college een anterieure overeenkomst gesloten met Kalliste voor dit project. Het uitwerkingsplan en de zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst zijn vanaf 17 maart 2022 tot en met 27 april 2022 ter inzage gelegd. Beide documenten en de publicatietekst voor de terinzagelegging van het uitwerkingsplan zijn te vinden onder "Nieuws en documenten".

In mei is de verkoop gestart van de 20 grondgebonden woningen. Meer informatie over het woningbouwplan, de verkoopprocedure en (nog) beschikbare woningen is te vinden op de website van de ontwikkelaar.

Begin 2023 is de realisatie van de eerste fase gestart. Hiervoor zijn eerst de oude bedrijfsloodsen (deels) gesloopt en de locatie is bouwrijp gemaakt. Aansluitend is de bouw gestart van de eerste 7 gezinswoningen en de 9 sociale huurappartementen. De start bouw van de overige gezinswoningen (fase 2) is onder andere afhankelijk van de verkoop.

Start bouw 1e fase

Op 30 augustus 2023 is de start bouw van Heeren van Werkhoven feestelijk gevierd. Een mooie gelegenheid voor Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, Wolfs architecten, Portaal én kopers om elkaar te leren kennen. Kopers van woningen en wethouder Onno James sloegen de (symnolische) eerste paal met behulp van een oudhollandse houten heistelling.

Wethouder Onno James: "Goed dat er wordt gebouwd in Werkhoven! In het hart van het dorp maken de oude loodsen plaats voor woningen; koopwoningen én sociale huurappartementen. Zo zorgen we ervoor dat er plek is voor iedereen: jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. Met deze nieuwbouw wordt invulling gegeven aan de grote vraag naar woningen in het dorp en het levert een bijdrage aan een leefbaar Werkhoven. Op een voorspoedige bouw en we hopen de nieuwe bewoners snel te verwelkomen.”

Naar verwachting worden de eerste woningen medio 2024 opgeleverd aan de nieuwe bewoners. De oplevering van de huurappartementen en de overige woninen staat ook gepland voor 2024.