Doorfietsroutes

Categorieën

  • Bunnik
  • Odijk

De gemeente Bunnik wil meer inzetten op duurzame mobiliteit, zoals voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Daarbij willen we de veiligheid en kwaliteit van het lokale fietsnetwerk verbeteren; binnen en tussen de dorpskernen en in het buitengebied. Ook de provincie Utrecht is bezig met het verbeteren van fietspaden, om meer mensen uit de auto te krijgen. Door bestaande fietsverbindingen te verbeteren en aan elkaar te verbinden, kunnen fietsers veilig, snel en comfortabel doorfietsen. Twee van deze fietsroutes lopen door de gemeente Bunnik.

Inzetten op goede fietsverbindingen is een van de taken die we uitvoeren om te zorgen voor een bereikbaar en leefbaar Bunnik. De routes zijn voor Bunnik waardevol, omdat daarmee ook de fietspaden in onze gemeente worden verbeterd. Daarmee wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken.

Twee van de provinciale doorfietsroutes lopen door de gemeente Bunnik.

  • De route Veenendaal – Utrecht Science Park (vice versa) loopt via Odijk en Bunnik.
  • De route Houten – Utrecht Science Park (vice versa) loopt via de fietsbrug A12 en Bunnik.

Voor delen van deze routes zijn we bezig met de voorbereiding:

  • Fietsverbinding station Bunnik en USP: de verbinding vanaf de Van Zijldreef via het Eikenpad naar het Vagantenpad.
  • Mobiliteitsvisie Traverse: de route vanaf het kruispunt Provincialeweg-Baan van Fectio, via de Stationsweg tot het kruispunt Schoudermantel-Kosterijland.
  • Rotonde kruising Van Zijldreef - Provincialeweg: Met de aanleg van deze rotonde, op een plek waar twee fietsroutes samenkomen, willen we zorgen voor een goede doorstroming van het fietsverkeer dat voorrang krijgt op autoverkeer. De gemeente heeft voor de aanleg van deze rotonde subsidie aangevraagd bij de Provincie Utrecht.

Nadat de gemeenteraad is geïnformeerd volgt een raadsbesluit over het benodigd budget en uitvoeringsovereenkomst met de provincie. Dit besluit neemt de gemeenteraad op basis van onder andere het voorlopig ontwerp, de onderzoeken en de documenten voor de overeenkomst met de Provincie Utrecht.

Als de gemeenteraad instemt met de benodigde randvoorwaarden en de andere partijen ook kunnen starten, kan de verdere voorbereiding opgepakt worden. Het voorlopig ontwerp wordt dan verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Daarbij worden de bewoners en stakeholders betrokken. Daarna volgen de verdere voorbereidingen voor de uitvoering.

Samenwerking

Voor de realisatie van deze (door)fietsroutes werken de Provincie Utrecht, de gemeente Bunnik en aanliggende gemeenten samen. De fietsroute stopt namelijk niet bij een ‘gemeentegrens’. De provincie stelt voor de aanleg van de fietsroutes subsidie beschikbaar

Ook met bewoners, een afvaardiging van wijkverenigingen en belanghebbenden worden diverse gesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld over de route Veenendaal – USP, waarbij gesproken is over de (her)inrichting, knelpunten, wensen en ideeën. Zij worden betrokken bij de verschillende deeltrajecten en de verdere uitwerking. Zo komen we tot een veilige en aantrekkelijke route.