Fietsverbinding station Bunnik en USP

Fietsroute station Bunnik en USP

Het is voor Bunnik en de regio belangrijk dat tussen station Bunnik en USP (Utrecht Science Park) een fietsverbinding ligt die voldoet aan de eisen van deze tijd. De fietsroute zal dan vanaf de Van Zijldreef via het Eikenpad naar het Vagantenpad gaan. En daarmee niet meer door de Gildenring. De Provincie wil dit financieren en deze kans wil de gemeente pakken.

De plannen en het proces

De gemeente Bunnik wil de fietsverbinding tussen Bunnik en het USP verbeteren. Dat willen we omdat dit bijdraagt aan de knooppuntontwikkeling die Bunnik in en rond het station wil realiseren. Het is belangrijk om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Dit staat ook in het collegeprogramma. In hoofdstuk 2 (Knooppuntontwikkeling en mobiliteit) staat wat dit precies inhoudt. 


De gemeente beseft dat lang niet iedereen blij is met deze plannen. Daarom zal de inpassing zorgvuldig gebeuren. Bij de uitwerking betrekken we omwonenden, gebruikers en verschillende deskundigen. Met elkaar willen we in de uitwerkingsfase kijken naar het behoud van de bomen, de landschappelijke inpassing, speelgelegenheid en veiligheid.

Bewonersbijeenkomst

Woensdag 7 juli 2021 vond de eerste bijeenkomst met buurtbewoners en belanghebbenden plaats. Ongeveer 30 mensen waren live aanwezig.  Naast een kennismaking was er een uitleg over technische zaken en het verdere proces. Het webinar is terug te kijken. 

Terugkijken webinar


Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang?

Met de BouwApp brengen wij de buurt op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en is het voor bewoners mogelijk om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. 
De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Ga naar de appstore of de playstore om de app gratis te downloaden (herkenbaar aan de oranje bouwhelm)
  • Zoek in de app naar ‘Fietsverbinding Bunnik - USP’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de doelgroep waar u bij hoort

Ook versturen we regelmatig een nieuwsbrief.

Abonneer op de fietsroute-nieuwsbrief!

Meer informatie

Lees uitgebreide antwoorden op onderstaande vragen op deze pagina.

  1. Waarom een fietspad door het Eikenpadplantsoen?
  2. Achtergrondinformatie
  3. Hoe gaat het proces?