“Hou het Bunniks”

Voordat er een letter van de gebiedsvisie op papier stond begon de participatie. Samenwerkingspartners en ontwerpers gingen voorjaar 2022 de straat op om op verschillende plekken in Bunnik aan mensen te vragen hoe zij tegen de stationsomgeving aankijken. Mensen gaven aan dat er behoefte is aan betaalbare woningen en veel bewoners noemden duurzaamheid en het dorpse karakter van Bunnik belangrijk. “Hou het Bunniks” was de hartenkreet.

Een groep ondernemers en een aantal bewoners wilden graag meepraten over de toekomst van de stationsomgeving. Zij kwamen als stakeholdersgroep verschillende keren bij elkaar om de ontwerpers te informeren en om de visie te toetsen. Zo voorzagen zij de stedenbouwkundige van belangrijke informatie. Bijvoorbeeld over het belang van de oude boomgaard en de positie van bewoners in het gebied. En zij lichtten toe wat het dorpse karakter van Bunnik is.

Tijdens een Boomgaarddag in de zomer van 2022 kon iedereen komen kijken hoe ver de plannen waren. In gesprekken, interviews en op kaarten konden bewoners hun mening en ideeën geven.

Bij de verdere uitwerking willen de samenwerkingspartners en ontwerpers opnieuw een groep meedenkers formeren die reageren op voorlopige ideeën. Zo kunnen de partijen hun plannen toetsen voordat ze definitief op papier staan.

Wij spreken graag met mensen die een aantal keren in een vaste formatie willen meepraten over de toekomst van de stationsomgeving. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar stationsomgeving@bunnik.nl. De plannenmakers nemen dan contact met u op.

Natuurlijk komen er in de loop van het komende jaar nog verschillende mogelijkheden om tussentijds te horen en zien hoe ver de plannenmakers zijn en daarop te reageren. Hiervoor worden er bijeenkomsten georganiseerd.