Oekraïne

Hier vindt u belangrijke informatie over ontwikkelingen in onze gemeente, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Heeft u vragen over de opvang van Oekraïners in onze gemeente? Neem dan contact op:

12-05-2022

Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

In de gemeente Bunnik wordt er peuteropvang en Voorschoolse Educatie aangeboden vanaf  2,5 jaar. Aanmelden kan via de gemeente: opvangoekraine@bunnik.nl

Voorwaarden voor deelname

De gemeente checkt of er plek is bij de betreffende peuterspeelzaal en wat de mogelijkheden zijn.  Ook kijkt de gemeente naar het beschikbare inkomen van de aanvrager. Voor de peuterpeelzaal wordt een eigen bijdrage gevraagd. De bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager.

Voorschool

De voorschool richt zich op de Nederlandse taalontwikkeling. Voor kinderen uit de Oekraïne kan een voorschool-indicatie worden aangevraagd bij het consultatiebureau. Met deze indicatie mag een kind vier ochtenden in de week naar de voorschool. Bij de voorschool wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.

Peuteropvang

Op de peuteropvang wordt spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling. Kinderen leren samen te spelen, te delen en te wachten op elkaar. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling, maar ook erg leuk! Vanaf twee jaar mag een peuter tijdens schoolweken twee ochtenden per week naar de peuteropvang. Bij de peuteropvang komt het kind in een groep van maximaal zestien peuters.

Wilt u helpen bij de opvang? Vul dan het meldformulier in en geef aan welke hulp u kan bieden. Wij nemen contact met u op.

De Veiligheidsregio Utrecht coördineert de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in de regio. De gemeente is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke opvang. Hierbij is ook aandacht voor gezondheid, veiligheid, registratie en begeleiding van de mensen. De meeste Oekraïners worden opgevangen in kleinschalige professionele accommodaties. Sommige Oekraïners hebben zelf een plek gevonden bij inwoners van onze gemeente.

Oekraïense vluchtelingen moeten zich laten registreren in de gemeente waar ze (tijdelijk) verblijven. Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Oekraïners die in een officiële opvanglocatie verblijven krijgen hiervoor een oproep. Oekraïners die bij particulieren verblijven dienen zich te melden. Dat kan via mail: opvangoekraine@bunnik.nl.

In de accommodaties die door de gemeente Bunnik, op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht, beschikbaar zijn gesteld kunnen deze mensen in elk geval de komende maand op krachten komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. De gemeente is op zoek naar opvang waar vluchtelingen voor de midden lange termijn kunnen verblijven. Heeft u tips? Mail dan naar: opvangoekraine@bunnik.nl.

Melden

Als vluchtelingen bij u thuis zijn, dan horen wij dat graag van u. U kunt ook bij ons terecht als u praktische hulp nodig heeft voor de vluchtelingen. Dit kan via de mail of telefonisch. 

Tips voor opvang

  • Doe de opvang niet alleen. Beter is een kring met vrienden, buren en familie te vormen of een buddy in te schakelen (zie bericht over buddy voor een vluchteling).
  • Bied de gast privacy, een ruimte waar hij of zij zich kan terugtrekken.
  • Wees tolerant. Realiseer u dat gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig kunnen zijn.
  • Maak duidelijke afspraken over praktische zaken zoals eten, douchen en de sleutel.
  • Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.
  • Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning).
  • Schroom niet om wederdiensten te vragen, zoals koken of oppassen. "Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen."(bron: Takecarebnb) voor hulp bij de screening en matching van de Oekraïense vluchtelingen en tips over het goed opvangen van vluchtelingen kunt u terecht bij Takecarebenb.
  • Lees daarnaast meer over het (als particulier) opvangen van vluchtelingen op de website van Vluchtelingenwerk.

Oekraïense vluchtelingen die medische zorg, medicijnen en hulpmiddelen nodig hebben hoeven daar niet voor te betalen. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zorgt voor een vergoeding via de Subsidieregeling Medisch Noodzakelijke Zorg voor Onverzekerden. Het gaat hier in eerste instantie om de basiszorg. Zorgverleners dienen daartoe subsidieverzoeken in die vallen onder de regeling voor onverzekerden. Zodra Oekraïners in Nederland aan het werk gaan, dienen ze een Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

Huisartsbezoek

Oekraïners met medische/psychische klachten kunnen contact opnemen met een huisarts in onze gemeente. De huisarts kan daarna eventueel doorverwijzen naar specialisten voor verdere zorg. In geval van psychologische problematiek, kan de huisarts doorverwijzen naar een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ in de eigen praktijk of naar de basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg. Als een Oekraïner verblijft bij een gastgezin wordt de huisarts ingezet van het gastgezin.

Als een Oekraïner wordt opgevangen op een locatie van de gemeente dan wordt de huisarts ingezet van de betreffende kern (Odijk, Bunnik of Werkhoven). Wanneer Oekraïners in het bezit zijn van een burgerservicenummer (BSN) dan moeten ze dit nummer meenemen naar de huisarts.

Jeugdzorg

Zodra Oekraïners een burgerservicenummer (BSN) hebben worden de kinderen meegenomen in het vaccinatieprogramma en/of het bezoek aan het consultatiebureau. Deze kinderen zullen een uitnodiging van het RIVM ontvangen voor de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma, waaronder polio, mazelen en rodehond. Deze vaccinaties worden gratis aangeboden.

Corona-vaccinatie

Oekraïners kunnen -ook als zij (nog) niet ingeschreven zijn bij de gemeente- een corona-vaccinatie halen. De corona-vaccinatiegraad in Oekraïne is laag: de meeste mensen hebben geen booster gehad of zelfs een complete basisserie. Zij kunnen zich bij klachten van COVID-19 gratis laten testen in de GGD-teststraten

Oekraïners hoeven voor de boosterprik geen afspraak te maken.  Bekijk hier het locatieoverzicht  Toch liever een afspraak maken? Dat kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Of telefonisch via ons Klant Contact Centrum 030-630 54 00 of via de Landelijke Afsprakenlijn op 0800-7070. Voor beide nummers kan dat 7 dagen in de week van 08.00 tot 20.00 uur. Verandering van vaccin-type is geen probleem. Registratie van vaccinatie vindt ook plaats.

Informatie over Covid in het Oekraïens: pharos.nl.  

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken hebben toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kabinet schrapt de verplichting om een tewerkstellingsvergunning te hebben. Wel zijn er enkele voorwaarden om deze kwetsbare groep mensen extra te beschermen. Zo mogen mensen alleen in loondienst werken. Ook moet de werknemer door de werkgever uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangemeld worden bij UWV en moet de werkgever informatie doorgeven als werkuren en werkplek (bron: Rijksoverheid.nl). De regionale sociale dienst kan eventueel begeleiden bij het vinden van werk.

Meer informatie over het vinden van werk:

Leefgeld

Het uitgangspunt van de gemeente Bunnik is dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam moeten kunnen zijn. Daar hoort bij dat zij zelf voedsel kunnen kopen en bereiden en dat zij zelf toegang hebben tot spullen die behoren tot de eerste levensbehoefte. Vooruitlopend op de uitvoering van de leefgeldregeling van de Rijksoverheid keerde de gemeente Bunnik al leefgeld uit. Inmiddels verloopt het verstrekken van leefgeld via de Regionale Sociale Dienst (RSD) De regeling loopt tot en met 30 juni 2022. Op 1 juli veranderen de regels rondom het leefgeld.

Voorwaarden

Oekraïense vluchtelingen ontvangen leefgeld als zij in de gemeente Bunnik worden opgevangen en geregistreerd zijn. Leefgeld stopt als de persoon een baan heeft en in eigen levensonderhoud kan voorzien. Wij gaan er vanuit dat Oekraïners met hun gastgezin afspraken maken om vrijwillig bij te dragen aan de extra kosten die het gastgezin maakt.

Bedragen

De vaste bijdrage is: 260 euro per persoon per maand. Verblijft een Oekraïner in een gastgezin dan ontvangt hij/ zij een extra bijdrage (wooncomponent) € 215,- per volwassene en € 55,- per kind tot en met 17 jaar. Kinderen van 18 jaar en ouder krijgen hun leefgeld zelf.

Oekraïense kinderen hebben (net als alle kinderen die in Nederland wonen) recht op onderwijs en hebben een leerplicht. Juist in de moeilijke situatie waarin zij nu zitten, is het belangrijk dat kinderen weer zo snel mogelijk een stukje van hun normale leven kunnen oppakken. Het is dan ook wenselijk dat ze zo snel mogelijk naar school kunnen om weer te kunnen spelen en iets te leren.

Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

In de gemeente Bunnik wordt er peuteropvang en Voorschoolse Educatie aangeboden vanaf  2,5 jaar. Aanmelden kan via de gemeente: opvangoekraine@bunnik.nl

Voorwaarden voor deelname

De gemeente checkt of er plek is bij de betreffende peuterspeelzaal en wat de mogelijkheden zijn.  Ook kijkt de gemeente naar het beschikbare inkomen van de aanvrager. Voor de peuterpeelzaal wordt een eigen bijdrage gevraagd. De bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager.

Voorschool

De voorschool richt zich op de Nederlandse taalontwikkeling. Voor kinderen uit de Oekraïne kan een voorschool-indicatie worden aangevraagd bij het consultatiebureau. Met deze indicatie mag een kind vier ochtenden in de week naar de voorschool. Bij de voorschool wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.

Peuteropvang

Op de peuteropvang wordt spelenderwijs gewerkt aan de ontwikkeling. Kinderen leren samen te spelen, te delen en te wachten op elkaar. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling, maar ook erg leuk! Vanaf twee jaar mag een peuter tijdens schoolweken twee ochtenden per week naar de peuteropvang. Bij de peuteropvang komt het kind in een groep van maximaal zestien peuters.

Basisonderwijs

Oekraïense kinderen tussen de 4- en 12 jaar kunnen terecht bij het basisonderwijs in onze gemeente. De ouders kunnen de kinderen aanmelden via: opvangoekraine@bunnik.nl 

Voortgezet onderwijs en studie

Ithaka Internationale Schakelklassen (ISK) in Utrecht is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.

Het doel is het uiteindelijk doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs.

Ithaka is bezig om een aanbod op te zetten voor de kinderen die nu uit Oekraïne komen. Dit betekent dat de lessen niet meteen starten. Wel vindt er al een korte intake plaats waarvoor een telefonische afspraak gemaakt kan worden.

Leerlingen uit Oekraïne kunnen een telefonische afspraak maken voor een korte intake bij Ithaka:

Buddy’s bieden een luisterend oor aan Oekraïners en helpen bij praktische activiteiten. Aan elk gezin wordt een buddy gekoppeld.

In de gemeente Bunnik zijn activiteiten waar ook Oekraïners aansluiten.
Kijk daarvoor op:

Zelf een activiteit aanbieden? M: opvangoekraine@bunnik.nl.

Praatplaten met eenvoudige afbeeldingen met de betekenis in het Oekraïens, Engels of Nederlands: