Opvang

De Veiligheidsregio Utrecht coördineert de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in de regio. De gemeente is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke opvang. Hierbij is ook aandacht voor gezondheid, veiligheid, registratie en begeleiding van de mensen. De meeste Oekraïners worden opgevangen in kleinschalige professionele accommodaties. Sommige Oekraïners hebben zelf een plek gevonden bij inwoners van onze gemeente.

Hoe lang vangt de gemeente Bunnik vluchtelingen op?

In de accommodaties die door de gemeente Bunnik, op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht, beschikbaar zijn gesteld kunnen deze mensen in elk geval de komende maand op krachten komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. De gemeente is op zoek naar opvang waar vluchtelingen voor de midden lange termijn kunnen verblijven. Heeft u tips? Mail dan naar: opvangoekraine@bunnik.nl.

Ik heb of krijg vluchtelingen in huis. Wat moet ik doen?

Als vluchtelingen bij u thuis zijn, dan horen wij dat graag van u. U kunt ook bij ons terecht als u praktische hulp nodig heeft voor de vluchtelingen. Dit kan via de mail of telefonisch. 

  • Doe de opvang niet alleen. Beter is een kring met vrienden, buren en familie te vormen of een buddy in te schakelen (zie bericht over buddy voor een vluchteling).
  • Bied de gast privacy, een ruimte waar hij of zij zich kan terugtrekken.
  • Wees tolerant. Realiseer u dat gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig kunnen zijn.
  • Maak duidelijke afspraken over praktische zaken zoals eten, douchen en de sleutel.
  • Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.
  • Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning).
  • Schroom niet om wederdiensten te vragen, zoals koken of oppassen. "Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen."(bron: Takecarebnb) voor hulp bij de screening en matching van de Oekraïense vluchtelingen en tips over het goed opvangen van vluchtelingen kunt u terecht bij Takecarebenb.
  • Lees daarnaast meer over het (als particulier) opvangen van vluchtelingen op de website van Vluchtelingenwerk.