Zorg, onderwijs en werk

Zorg

Oekraïense vluchtelingen die medische zorg, medicijnen en hulpmiddelen nodig hebben hoeven daar niet voor te betalen. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zorgt voor een vergoeding via de Subsidieregeling Medisch Noodzakelijke Zorg voor Onverzekerden. Het gaat hier in eerste instantie om de basiszorg. Zorgverleners dienen daartoe subsidieverzoeken in die vallen onder de regeling voor onverzekerden.

Vanaf 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van vergoedingen medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee makkelijker. Oekraïnse vluchtelingen hebben vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer nodig omdat ze onder het RMO vallen. Zorgverzekeraars sturen hiervoor nog een brief naar de verzekerde Oekraïners. 

Oekraïners met medische/psychische klachten kunnen contact opnemen met een huisarts in onze gemeente. De huisarts kan daarna eventueel doorverwijzen naar specialisten voor verdere zorg. In geval van psychologische problematiek, kan de huisarts doorverwijzen naar een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ in de eigen praktijk of naar de basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Verblijft een Oekraïner bij een gastgezin? Dan wordt de huisarts van het gastgezin ingezet. Als een Oekraïner wordt opgevangen op een locatie van de gemeente dan wordt de huisarts ingezet van de betreffende kern (Odijk, Bunnik of Werkhoven). Wanneer Oekraïners in het bezit zijn van een burgerservicenummer (BSN) dan moeten ze dit nummer meenemen naar de huisarts.

Zodra Oekraïners een burgerservicenummer (BSN) hebben worden de kinderen meegenomen in het vaccinatieprogramma en/of het bezoek aan het consultatiebureau. Deze kinderen zullen een uitnodiging van het RIVM ontvangen voor de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma, waaronder polio, mazelen en rodehond. Deze vaccinaties worden gratis aangeboden.

Oekraïners kunnen -ook als zij (nog) niet ingeschreven zijn bij de gemeente- een corona-vaccinatie halen. Zij kunnen zich bij klachten van COVID-19 gratis laten testen in de GGD-teststraten

Oekraïners hoeven voor de boosterprik geen afspraak te maken. Toch liever een afspraak maken? Dat kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl, telefonisch via het Klant Contact Centrum 030-630 54 00 of de Landelijke Afsprakenlijn op 0800-7070. Voor beide nummers kan dat 7 dagen in de week van 08.00 tot 20.00 uur. Verandering van vaccin-type is geen probleem. Registratie van vaccinatie vindt ook plaats.

Informatie over Covid in het Oekraïens: pharos.nl

Onderwijs

Oekraïense kinderen hebben (net als alle kinderen die in Nederland wonen) recht op onderwijs en zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Juist in de moeilijke situatie waarin zij nu zitten, is het belangrijk dat kinderen weer zo snel mogelijk een stukje van hun normale leven kunnen oppakken. Het is dan ook wenselijk dat ze zo snel mogelijk naar school kunnen om weer te kunnen spelen en iets te leren.

In de gemeente Bunnik wordt er Voorschoolse Educatie aangeboden vanaf 2,5 jaar. De voorschool richt zich op de Nederlandse taalontwikkeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente: opvangoekraine@bunnik.nl

Voorwaarden voor deelname

Voor kinderen uit de Oekraïne moet een voorschool-indicatie worden aangevraagd bij het consultatiebureau. Met deze indicatie mag een kind vier ochtenden in de week naar de voorschool. Bij de voorschool wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Bij aanmelding wordt er gekeken of er plek is en wat de mogelijkheden zijn. Ook kijkt de aanbieder naar het beschikbare inkomen van de aanvrager. Dit in verband met het recht op kindertoeslag.

Oekraïense kinderen vanaf 4 tot 6 jaar kunnen terecht bij het basisonderwijs in de eigen woonplaats. Kinderen van 6 tot 12 jaar gaan naar een taalschool in de regio om Nederlands te leren. Voor hulp bij het aanmelden van kinderen neemt u contact op via de mail (opvangoekraine@bunnik.nl). 

Oekraïense kinderen tussen de 12 en 18 jaar gaan naar het Ithaka Internationale Schakelklassen (ISK) in Utrecht. Dit is voor kinderen die geen of weinig Nederlands spreken. Het doel is het uiteindelijk doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs.

Leerlingen uit Oekraïne kunnen een telefonische afspraak maken voor een korte intake bij Ithaka.

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken hebben toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. De Regionale Sociale Dienst kan eventueel begeleiden bij het vinden van werk. Bij Midden-Utrecht Werkt Door kunnen Oekraïners terecht voor advies en informatie op het gebied van werk.

Meer informatie over het vinden van werk:

Leefgeld

Het uitgangspunt van de gemeente Bunnik is dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam moeten kunnen zijn. Daar hoort bij dat zij zelf voedsel kunnen kopen en bereiden en dat zij zelf toegang hebben tot spullen die behoren tot de eerste levensbehoefte. Het verstrekken van leefgeld verloopt via de Regionale Sociale Dienst (RSD) De regeling loopt tot en met 30 juni 2022. Op 1 juli veranderen de regels rondom het leefgeld.

Oekraïense vluchtelingen ontvangen leefgeld als zij in de gemeente Bunnik worden opgevangen en geregistreerd zijn. Leefgeld stopt als de persoon een baan heeft en in eigen levensonderhoud kan voorzien. Wij gaan er vanuit dat Oekraïners met hun gastgezin afspraken maken om vrijwillig bij te dragen aan de extra kosten die het gastgezin maakt.

De vaste bijdrage is: 260 euro per persoon per maand. Verblijft een Oekraïner in een gastgezin dan ontvangt hij/ zij een extra bijdrage (wooncomponent) € 215,- per volwassene en € 55,- per kind tot en met 17 jaar. Kinderen van 18 jaar en ouder krijgen hun leefgeld zelf.