Engboogerdbuurt

Categorieën

 • Bunnik

De Engboogerdbuurt in Bunnik wordt opnieuw ingericht. Eerst zijn de gas- en waterleidingen vervangen. Die werkzaamheden zijn door Stedin en Vitens gestart in 2018 en inmiddels afgerond. Sinds maart 2020 is aannemer Pauw Dodewaard bezig met de rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Vanwege asbesthoudende kit in het oude riool lagen de werkzaamheden tijdelijk stil. Sinds 16 mei 2022 zijn de werkzaamheden weer opgepakt.

Stand van zaken

Klik hieronder op een item om meer te lezen over de verschillende onderwerpen.

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de voortgang van de werkzaamheden in de Engboogerdbuurt. De gemeenteraad heeft gekozen om de werkzaamheden volgens scenario 1 uit te voeren. Dat is ook het meest gunstige scenario en het scenario dat het projectteam heeft geadviseerd. Dit betekent dat we het project gaan uitvoeren volgens het oorspronkelijke plan met de afspraken die tijdens de participatie zijn gemaakt.

Samen met de bewoners is vooraf een plan voor de herinrichting gemaakt. In dit plan is rekening gehouden met zeven uitgangspunten: 

 1. Verkeersveilige straten
 2. Beter bewandelbaar
 3. Extra speel- en ontmoetingsplekken
 4. Geliefd en nog aantrekkelijker, passend bij de wijkidentiteit en -historie
 5. Meer groen
 6. Klimaatbestendiger
 7. Geen ongewenste afwenteling: doordachte en gezamenlijk overeengekomen keuzes

Deze uitgangspunten zijn meegenomen in de tekeningen. De tekeningen van de wijk zijn op te vragen bij de projectleider van de Engboogerdbuurt. Geef daarbij aan welke tekening u graag wil ontvangen.

Hinder

De aannemer Pauw Dodewaard werkt van maandag tot en met vrijdag van 06:30 uur tot 16:30 uur. Het komt regelmatig voor dat de aannemer ook op zaterdag werkt. Het kan gebeuren dat bewoners tijdens de werkzaamheden last hebben van geluid, bouwverkeer of parkeerdrukte in de wijk. Er wordt alles aan gedaan om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn de straten afgesloten. Bewoners kunnen daardoor tijdelijk niet met de auto bij hun huis komen. Zij moeten de auto dan ergens anders parkeren. De woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de stoep. Lopend of met de fiets kunnen bewoners altijd bij hun huis komen.  

Inloopspreekuur

Tijdens de werkzaamheden is er elke week een inloopspreekuur georganiseerd bij de projectlocatie op Stationsweg 61. Iedereen kon zonder afsrpaak binnenlopen op woensdagmiddag tussen 11:00 uur en 15:00 uur. 
Vanwege de afronding van de werkzaamheden was het laatste spreekuur op woensdag 24 april 2024.

Sinds 16 mei 2022 zijn de werkzaamheden in de Engboogerdbuurt weer opgepakt. Het gaat om rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Een aantal straten zijn hierdoor tijdelijk niet toegankelijk. De actuele planning bekijkt u in de BouwApp.

Let op: de planning kan veranderen door onverwachte situaties onder de grond, levertijden en weersinvloeden.

Ontwerp

De ontwerpen van de speeltuinen zijn samen met een adviesbureau en twee wijkverenigingen vanuit een buurtspeelkansenkaart (pdf, 2 MB) tot stand gekomen. In deze kansenkaart zijn alle speelplekken en verschillende leeftijdscategorieën verwerkt. 

Wanneer zijn ze klaar?

De speeltuin bij de Groeneweg is in 2021 aangepakt door aannemer Pauw Dodewaard.

De speeltuinen aan de Deken Heinenstraat en de Kersenboomgaard zijn opgeknapt tijdens de werkzaamheden in 2023. De feestelijke opening was op 13 december 2023.

De speeltuin aan de Engweg wordt opnieuw ingericht tijdens de bouw van het nieuwe appartementencomplex op de plek van het oude KPN-gebouw.

Bij iedere speeltuin in de Engboogerdbuurt staat een bord met een impressie van de nieuwe speelplek. Benieuwd hoe de nieuwe speeltuinen eruit gaan zien? Loop dan een rondje langs deze borden.

We plaatsen regelmatig updates in de BouwApp over de voortgang van het project. Via deze app kunt u ook vragen stellen. Hoe download u de app?

 1. Ga naar de appstore en download de gratis app (beschikbaar voor Android en Apple). Zoek in de appstore op ‘BouwApp’. 
 2. Open de app en zoek naar ‘Herinrichting Engboogerdbuurt Bunnik’.
 3. Open het project en klik op ‘volgen’.
 4. U volgt nu het project in de BouwApp en ontvangt updates. 

Nieuws en documenten

De Engbode en de bewonersbrieven die sinds 2021 zijn verstuurd kunt u terugvinden in de BouwApp. Oudere edities van de Engbode of bewonersbrieven van voor 2021 kunnen worden opgevraagd bij het projectteam Engboogerdbuurt.