Bunnik, Engboogerdbuurt

De Engboogerdbuurt in Bunnik wordt opnieuw ingericht. Eerst zijn de gas- en waterleidingen vervangen. Die werkzaamheden zijn door Stedin en Vitens gestart in 2018 en inmiddels afgerond. Sinds maart 2020 is aannemer Pauw Dodewaard bezig met de rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Vanwege asbesthoudende kit in het oude riool lagen de werkzaamheden tijdelijk stil. Sinds 16 mei 2022 zijn de werkzaamheden weer opgepakt.

Stand van zaken

Op donderdagavond 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de voortgang van de werkzaamheden in de Engboogerdbuurt. De gemeenteraad heeft gekozen om de werkzaamheden volgens scenario 1 uit te voeren. Dat is ook het meest gunstige scenario en het scenario dat het projectteam heeft geadviseerd. Dit betekent dat we het project gaan uitvoeren volgens het oorspronkelijke plan met de afspraken die tijdens de participatie zijn gemaakt.

Sinds oktober 2020 krijgt de buurt extra aandacht en zijn de communicatie en het toezicht in de wijk verbeterd. Ook is er een fulltime toezichthouder. Hij is aanspreekpunt in de wijk en houdt de werkzaamheden in de gaten.

Samen met de bewoners is vooraf een plan voor de herinrichting gemaakt. In dit plan is rekening gehouden met 7 uitgangspunten: 

 1. Verkeersveilige straten
 2. Beter bewandelbaar
 3. Extra speel- en ontmoetingsplekken
 4. Geliefd en nog aantrekkelijker, passend bij de wijkidentiteit en -historie
 5. Meer groen
 6. Klimaatbestendiger
 7. Geen ongewenste afwenteling: doordachte en gezamenlijk overeengekomen keuzes

Deze uitgangspunten zijn meegenomen in de tekeningen. De tekeningen van de wijk zijn op te vragen bij projectleider Peter Hogeveen. Geef daarbij aan welke tekening u graag wil ontvangen.

Sinds 16 mei 2022 zijn de werkzaamheden in de Engboogerdbuurt weer opgepakt. De werkzaamheden zullen tot ongeveer juli 2023 plaatsvinden. Het gaat om rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Een aantal straten zijn hierdoor tijdelijk niet toegankelijk.

2022

 • 1. Ter Hulstraat en Molenweg 
  16 mei t/m 17 juni
   
 • 2. Zuster Spinhovenlaan 
  15 juni t/m 2 september 
   
 • 3. Arie van de Heuvelstraat en Engweg  
  15 augustus t/m 30 september 
   
 • 4. Arie van de Heuvelstraat en Johan de Kruijfstraat  
  19 september t/m 4 november 
   
 • 5. Engweg en Ds. Pasmastraat  
  10 oktober t/m 9 december 

2023

 • 6. Deken Heinenstraat 
  31 oktober t/m 3 februari 2023
   
 • 7. Deken Heinenstraat en Jan Oostendorpstraat  
  16 januari t/m 10 maart 
   
 • 8. Engweg 
  13 februari t/m 7 april 
   
 • 9. Spoorstraat en Huib van de Vechtlaan 
  6 maart t/m 12 mei 
   
 • 10. Huib van de Vechtlaan  
  8 mei t/m 30 juni 
   
 • 11. Huib van de Vechtlaan  
  17 april t/m 16 juni 
   
 • 12. Groeneweg en Maatschapslaan  
  22 mei t/m 21 juli 

Hieronder ziet u een overzichtskaart van de werkzaamheden. De nummers komen overeen met de nummers hierboven. 

Hinder

De aannemer Pauw Dodewaard werkt van maandag tot en met vrijdag van 06:30 uur tot 16:30 uur. Het komt regelmatig voor dat de aannemer ook op zaterdag werkt. Het kan gebeuren dat bewoners tijdens de werkzaamheden last hebben van geluid, bouwverkeer of parkeerdrukte in de wijk. Er wordt alles aan gedaan om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn de straten afgesloten. Bewoners kunnen daardoor tijdelijk niet met de auto bij hun huis komen. Zij moeten de auto dan ergens anders parkeren.

De woningen blijven tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar via de stoep. Lopend of met de fiets kunnen bewoners altijd bij hun huis komen.  

Inloopspreekuur

Elke week wordt er een inloopspreekuur georganiseerd bij de projectlocatie op Stationsweg 61. Iedereen kan hier binnenlopen op dinsdagochtend tussen 10:00 uur en 12:00 uur of op woensdagmiddag tussen 12:00 uur en 15:00 uur. Hiervoor is geen afspraak nodig.

Ontwerp

De ontwerpen van de speeltuinen zijn samen met een adviesbureau en twee wijkverenigingen vanuit een buurtspeelkansenkaart (html, 3 MB) tot stand gekomen. In deze kansenkaart zijn alle speelplekken en verschillende leeftijdscategorieën verwerkt. 

Wanneer zijn ze klaar?

Aannemer Pauw werkte sinds augustus 2021 aan de speeltuin bij de Groeneweg. Deze speeltuin is nu klaar voor gebruik. De speeltuinen aan de Deken Heinenstraat, Kersenboomgaard en Engweg worden in 2022 tijdens de huidige werkzaamheden opgeknapt. Tot die tijd staat bij iedere speeltuin in de Engboogerdbuurt een bord met een impressie van de nieuwe speelplek. Benieuwd hoe de nieuwe speeltuinen eruit gaan zien? Loop dan een rondje langs deze borden.

De Engbode en de bewonersbrieven die sinds 2021 zijn verstuurd kunt u terugvinden in de Bouwapp. Oudere edities van de Engbode of bewonersbrieven van voor 2021 kunnen worden opgevraagd bij het projectteam Engboogerdbuurt via info@bunnik.nl

Frisse start en leerzame middag in de Engboogerdbuurt

In de week van 16 mei 2022 vonden twee leuke gebeurtenissen plaats in de Engboogerdbuurt: met een frisse start is er begonnen aan de werkzaamheden voor de herinrichting én er is een klimaatbestendige buurtmiddag georganiseerd. Op deze pagina kun je meer lezen over deze gebeurtenissen. 

Interview met inwoner Engboogerd

Meinte bij zijn afgekoppelde regenpijp.

De herinrichting van de Engboogerdbuurt in Bunnik lag tijdelijk stil, omdat er asbest werd aangetroffen in het oude riool. Een goed moment om stil te staan bij het proces, want niet alles is goed gedaan. De gemeente interviewde Meinte Blaas, bewoner van de Engboogerdbuurt. Lees het hele interview hier.

Blijf op de hoogte met de BouwApp

We plaatsen regelmatig updates in de BouwApp over de voortgang van het project. Via deze app kunt u ook vragen stellen. Hoe download u de app?

 1. Ga naar de appstore en download de gratis app (beschikbaar voor Android en Apple). Zoek in de appstore op ‘BouwApp’. 
 2. Open de app en zoek naar ‘Herinrichting Engboogerdbuurt Bunnik’.
 3. Open het project en klik op ‘volgen’.
 4. U volgt nu het project in de BouwApp en ontvangt updates.