Natuurvriendelijk verduurzamen

Heeft u plannen om uw woning te isoleren, te verbouwen of verder te verduurzamen? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet geeft – kortgezegd - aan dat diersoorten niet opzettelijk mogen worden verstoord of gedood. Ook vaste rust- en verblijfplaatsen mogen niet worden vernield. De Raad van State heeft op 2 augustus ook uitspraak gedaan over natuurvriendelijk isoleren. Huiseigenaren moeten eerst grondig ecologisch onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van vleermuizen, voordat zij hun woning mogen isoleren. De gemeente is nu bezig met een grootschalig ecologisch onderzoek in de drie woonkernen om hierbij te ondersteunen.

Wist u dat er in bijna iedere woning één of meerdere beschermde diersoorten, zoals de huismus, gierzwaluw en de dwergvleermuis, leven? Helaas gaan er bij het isoleren van woningen regelmatig vogels of vleermuizen dood. Ze stikken in het isolatiemateriaal, of kunnen niet meer bij hun rust- en schuilplaats komen. Deze diersoorten hebben we in dorpen en steden hard nodig. Ook in de gemeente Bunnik. Daarom heeft gemeente Bunnik ervoor gekozen om een grootschalig ecologisch onderzoek te laten uitvoeren en op basis hiervan een ontheffing te krijgen voor de drie woonkernen van gemeente Bunnik. Huiseigenaren uit de drie woonkernen hoeven dan geen ecologisch onderzoek van enkele duizenden euro’s te laten uitvoeren voorafgaand aan de verbouwing of verduurzaming van hun woning.  Dit scheelt tijd en kosten.

Het is goed dat inwoners maatregelen treffen, zoals het isoleren van hun woning, om energie te besparen. Om verder te verduurzamen en te komen tot een aardgasvrij Bunnik gaan steeds meer inwoners, woningbouwcorporaties, bedrijven en de gemeente woningen en gebouwen isoleren. Het is belangrijk dat isolatie op een natuurvriendelijke manier gebeurt om kwetsbare diersoorten te beschermen. 

Hoe werkt natuurlijkvriendelijk isoleren?

Bij natuurvriendelijk isoleren kan het hele jaar door worden geïsoleerd, als de vogels of vleermuizen vooraf vertrokken zijn.

  • Bij natuurvriendelijk isoleren krijgen vogels en vleermuizen de kans om uit uw woning te gaan, voordat de isolatiewerkzaamheden starten. Gaten waar deze dieren door naar binnen komen worden gedicht, terwijl ze wel nog naar buiten kunnen vliegen. Dit wordt ook wel ‘natuurvrij’ maken genoemd. Het isolatiebedrijf houdt bij het natuurvrij maken rekening met het broedseizoen van vogels en met de winterrust van vleermuizen.
  • Daarna komt het isolatiebedrijf nog een keer langs om uw woning te isoleren. Het isolatiebedrijf zorgt voor vervangende nestplaatsen met kleine ruimten in de spouw en kasten.
  • Ook zal het isolatiebedrijf uw woning aanmelden, zodat u gebruik kunt maken van de ontheffing die de gemeente voor alle woningbouweigenaren heeft aangevraagd.

Meer informatie over natuurlijkvriendelijk isoleren vindt u in het document 'Natuurvriendelijk Isoleren' (pdf, 483 KB)

Isolatiebedrijf

Op de website www.natuurvriendelijkisoleren.nl vindt u een overzicht van isolatiebedrijven die natuurvriendelijk isoleren en hiervoor een training hebben gevolgd.

Vleermuiskasten

Misschien heeft u ze op een aantal plaatsen in de gemeente al zien hangen: de vleermuiskasten. Door vleermuiskasten op te hangen compenseert de gemeente alvast voor grote kraamverblijfplaatsen van vleermuizen die mogelijk toch nog verdwijnen bij de renovatie en verduurzaming van woningen in de gehele gemeente. Daarvoor hebben we in de gehele gemeente gezocht naar geschikte locaties. Eén van de locaties waar een vleermuiskast hangt, is op het gemeentehuis in Odijk.

Soortenmanagementplan

De gemeente Bunnik is bezig met het opzetten van een Soortenmanagementplan. Hiermee wordt op basis van uitgebreid natuur onderzoek een biodiversiteitplan voor de drie woonkernen van gemeente Bunnik gemaakt. Vanuit de Wet natuurbescherming is het verplicht de aanwezige populaties kwetsbare diersoorten in stand te houden of te verbeteren.