Soortenmanagementplan

Om verder te verduurzamen en te komen tot een aardgasvrij Bunnik gaan steeds meer inwoners, woningbouwcorporaties, bedrijven en de gemeente woningen en gebouwen isoleren. Het is belangrijk dat isolatie van woningen en gebouwen op een natuurvriendelijke manier gebeurt om kwetsbare diersoorten te beschermen. Vanuit de Wet natuurbescherming is het verplicht de aanwezige populaties kwetsbare diersoorten in stand te houden of te verbeteren.

Wist u dat er ongemerkt vleermuizen in uw spouw kunnen zitten of onder het dak? Dit geldt ook voor een aantal vogelsoorten zoals gierzwaluwen en huismussen. Deze diersoorten zijn beschermd volgens de wet Natuurbescherming. En wist u dat deze dieren bij het isoleren - en ook bij andere aanpassingen aan woningen en gebouwen - vaak sterven of hun nest- of schuilplaats kwijtraken?

De gemeente Bunnik vindt het belangrijk om hier iets aan te doen. Daarom is zij bezig met het opzetten van een Soortenmanagementplan (SMP). Dit is een biodiversiteitsplan en wordt gemaakt op basis van een uitgebreid natuuronderzoek (ecologisch onderzoek) voor een groot deel van de gemeente.

Grootschalig natuuronderzoek

In veel woningen en gebouwen leven vaak één of meerdere beschermde diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Gierzwaluwen verblijven bijvoorbeeld onder dakpannen en vleermuizen bevinden zich vaak in een spouwmuur. In Nederland worden steeds meer gebouwen geïsoleerd, wat de leefomgeving van deze diersoorten bedreigd. Bij isolatie van woningen en andere gebouwen, is het nodig hier rekening mee te houden en moet er volgens de Wet natuurbescherming  (ecologisch) onderzoek naar de aanwezigheid van deze diersoorten worden gedaan. Nog voordat een woning of gebouw geïsoleerd mag worden. Om inwoners en woningcorporaties hierin te ondersteunen en ontlasten, laat de gemeente een grootschalig natuuronderzoek uitvoeren. Op basis hiervan wordt het soortenmanagementplan opgesteld. Periodiek zal onderzoek gedaan worden om de stand van zaken van de aantallen diersoorten in de gaten te blijven houden.

Tijd en kosten besparen

Een soortenmanagementplan (SMP) scheelt tijd en kosten bij (ver-)bouwprojecten. De Wet natuurbescherming verbiedt het doden en verwonden van beschermde soorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen. Normaal gesproken moet er voor elk te isoleren woning of ander (ver-) bouwproject een duur natuur onderzoek worden gedaan naar deze diersoorten. Dit duurt een half jaar en kan alleen in een specifieke periode. Zijn er beschermde dieren aanwezig? Dan is het nodig om ontheffing te krijgen. Met een soortenmanagementplan doen we in één keer natuur onderzoek naar soorten in Bunnik en vragen we ontheffing aan voor de drie woonkernen van de gemeente. Deze ontheffing is dan tien jaar geldig. Begin 2024 zal deze SMP-ontheffing naar verwachting binnen zijn. Er zal dan nog wel om compenserende maatregelen gevraagd worden, de exacte invulling zal blijken uit de ontheffing.

Tijdelijke ontheffing

Het laten uitvoeren van een grootschalig natuur onderzoek - en op basis daarvan opstellen van een soortenmanagementplan - kost veel tijd. Daarom heeft de gemeente alvast een pré-SMP, een tijdelijke ontheffing van maximaal 2 jaar gekregen. Eén van de voorwaarden is dat woningbouweigenaren en isolatiebedrijven natuurvriendelijk isoleren. Ondertussen gaat het natuuronderzoek door.

Natuurlijkvriendelijk isoleren, hoe werkt dat?

Bij natuurvriendelijk isoleren kan het hele jaar door worden geïsoleerd, als de vogels of vleermuizen vooraf vertrokken zijn. Meer informatie en tips vindt u op deze pagina.