Warmtepomp of airco plaatsen

Wilt u een warmtepomp of airco plaatsen? Houd er dan rekening mee dat u in sommige gevallen een vergunning nodig heeft. Dit kan per situatie verschillen. Hieronder zijn deze regels uitgelegd voor de veelvoorkomende situaties. U moet daarnaast altijd voldoen aan de normen voor geluid.

De warmtepomp of airco moet worden geplaatst op uw eigen erf. Het is niet toegestaan om de unit te plaatsen in de openbare ruimte.

U heeft een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit nodig wanneer:

 • De unit inclusief de bevestiging en eventuele ombouw(kast), meer dan 50 centimeter uitsteekt (haaks gemeten ten opzichte van de gevel)
 • U de unit wilt plaatsen op, aan of bij een monument of een pand in een beschermd dorpsgezicht
 • U afwijkt van de regels in het omgevingsplan

U heeft een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit nodig wanneer:

 • De unit, inclusief eventuele ombouw(kast) hoger is dan 1 meter
 • De unit, inclusief eventuele ombouw(kast) heeft een oppervlakte groter dan 2 m²
 • U de unit wilt plaatsen op, aan of bij een monument of een pand in een beschermd dorpsgezicht
 • U afwijkt van de regels in het omgevingsplan

Let op: Als u moet graven om de unit te plaatsen, moet u in het omgevingsplan kijken of graven is toegestaan.

U heeft een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit nodig wanneer:

 • De unit inclusief de bevestiging en eventuele ombouw(kast), meer dan 50 centimeter uitsteekt (haaks gemeten van het dak)
 • U de unit wilt plaatsen op, aan of bij een monument of een pand in een beschermd dorpsgezicht
 • U afwijkt van de regels in het omgevingsplan

Geluid en trillingen

Een warmtepomp of airco-unit moet altijd voldoen aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ook als deze vergunningsvrij is.

Uw warmtepomp of airco-unit bij uw woning mag niet meer dan 40 decibel (dB) aan geluid veroorzaken bij de buren. Om dit te controleren, kunt u de rekentool van de Rijksoverheid gebruiken. Of vraag uw leverancier of installateur om aan te tonen dat de installatie voldoet aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Houd bij het plaatsen van binnenunits ook rekening met scheidingswanden met de buren in verband met mogelijke trillingen.

Straatbeeld en overlast

Wanneer u een warmtepomp of airco plaatst moet u rekening houden met het straatbeeld. Hieronder staan een aantal tips:

 • Plaats de unit op een plek waar het niet of nauwelijks te zien is vanuit de straat, bijvoorbeeld in de achtertuin of (bij een plat dak) op een afstand van minimaal 1m van de dakrand.
 • Zet de unit zo laag mogelijk op de gevel. Houd rekening met de kleur van de gevel, ook als u er iets omheen doet.
 • Verberg de leidingen zo veel mogelijk in het gebouw. Kan dat niet? Zorg dan dat de kleur van de leidingen zoveel mogelijk lijken op de kleur van de buitenmuur.
 • Zet de unit op zo’n groot mogelijke afstand van alle buren en houd rekening met bijv. slaapkamerramen van de buren.

Extra tips om warmte buitenshuis te houden

Als alternatief voor een airco kunt u eerst ook andere maatregelen treffen om uw huis te koelen. Een airco kost namelijk veel energie en warmt de omgeving extra op. Zonwering aan de buitenzijde van de ramen die u op warme dagen dicht houdt, kan al veel warmte buitenhouden. Ook kunt u kiezen voor witte dakbedekking en uw dak isoleren.

Omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Op onze website vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning en het aanvragen hiervan. Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden.

Omgevingsvergunning aanvragen