Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen moet u dit bij ons melden. Dit doet u door een sloopmelding in te dienen. U regelt dit online via het Omgevingsloket. Hier heeft u een DigiD voor nodig.

De gemeente zal hier een positieve of negatieve reactie op geven. Heeft u een positieve reactie en mag u het asbest verwijderen? Houd dan rekening met:

  • Breek, snijd of bewerk het asbest niet.
  • Verpak asbest luchtdicht in asbestfolie, met daarop een officiĆ«le asbeststicker.
  • Lever asbest in handzame, onbeschadigde pakketten. Neem bij het inleveren een kopie van de positieve reactie op uw sloopmelding mee.

Op vertoon van een kopie van de positieve reactie op uw sloopmelding kunt u gratis doorzichtig asbestfolie afhalen bij het recyclingstation. U kunt dan ook gelijk een afspraak maken om het asbest weg te brengen.

Pakketten zonder positieve reactie op uw sloopmelding worden door het recyclingstation niet geaccepteerd. 

Asbest melden bij omgevingsloket

Asbest is soms moeilijk te herkennen. Het werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Asbest is meestal te herkennen aan de vezelachtige structuur. Vaak heeft het een witte tot lichtgrijze kleur.

Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. In oudere (bouw)producten, zoals golfplaten, dakbedekking, gevelisolatie en oude soorten vinyl kan dus nog wel asbest zitten. Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is gevaarlijk als u vrijgekomen asbestvezeltjes, bijvoorbeeld tijdens sloopwerkzaamheden, inademt. Ingeademde vezels nestelen zich in de longen en na verloop van tijd kan dit klachten opleveren.

In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Op basis van het besluit bouwwerken leefomgeving gelden hier onderstaande voorwaarden voor:

  • U mag maximaal 35m2 asbest zelf verwijderen. Een asbestplaat mag alleen in zijn geheel verwijderd worden. Het is niet de bedoeling dat u eerst 35 m2 zelf verwijderd en de rest door een gecertificeerd bedrijf laat doen.
  • U mag alleen bepaalde asbesthoudende materialen (losliggende vloerbedekking, losliggende vloertegels of geschroefde hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten) zelf verwijderen. Soms zijn asbestplaten bevestigd met spijkers, nieten of zelfs gelijmd. In deze gevallen mag u de platen niet zelf verwijderen.
  • Een particulier mag dakleien niet zelf verwijderen. Dakleien zijn aan de bovenkant vaak vastgespijkerd, de kans op breuk is te groot.
  • U mag alleen zelf asbest verwijderen als er sprake is van een woonfunctie. U mag geen asbest verwijderen van bijvoorbeeld een bijgebouw dat in gebruik is als schoonheidssalon.

Wilt u meer verwijderen dan 35m2 of wilt u iets anders dan de toegestane asbesthoudende materialen verwijderen? Dan moet u dit een gecertificeerd bedrijf laten doen.

Woont u in het buitengebied van Bunnik en heeft u een dak met asbest erop? Dan kunt u subsidievragen. U moet het dak dan wel vervangen door zonnepanelen. Meer informatie hierover vindt u op onze website.