Mijn buren gaan (ver)bouwen

Gaan uw buren bouwen en/of slopen? Bent u bang voor overlast of vraagt u zich af of uw buren hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebben?  

Ga dan altijd eerst in gesprek met uw buren. Door te bespreken wat uw wensen en zorgen zijn, kan er gezocht worden naar een oplossing. Misschien wisten uw buren niet dat de bouwwerkzaamheden veel overlast veroorzaken en/of hier een omgevingsvergunning voor nodig is. Probeer hierbij het contact met de buren goed te houden, niemand wilt een burenruzie. Buurtbemiddeling kan helpen om het gesprek aan te gaan. 

Hieronder kunt u verder lezen wat u kunt doen in verschillende situaties:

Het is mogelijk dat uw buren geen omgevingsvergunning nodig hebben om te bouwen. U kunt dan geen bezwaar maken bij de gemeente. In dit geval raden wij het aan om de situatie met uw buren te bespreken. Misschien komt u samen tot een oplossing. Buurtbemiddeling kan helpen om het gesprek aan te gaan. 

Twijfelt u of uw buren toch een omgevingsvergunning nodig hadden? Bespreek dit met uw buren. Misschien wisten uw buren dit niet en kunnen zij er nog iets aan doen. Mocht u er samen niet uitkomen, kunt u ook de gemeente vragen om iets aan de situatie te doen. U kunt dan een handhavingsverzoek indienen.

Is de omgevingsvergunning nog niet aangevraagd? Dan raden wij het aan om de situatie met uw buren te bespreken. Misschien komt u samen tot een oplossing. Buurtbemiddeling kan helpen om het gesprek aan te gaan. Om te checken of de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, kunt u dit de pagina ‘officiële bekendmakingen’ raadplegen. 

Als de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag wordt dit bekendgemaakt. U kunt hiervoor de pagina ‘officiële bekendmakingen’ raadplegen. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt binnen 6 weken een bezwaar indienen. In de bekendmaking leest u hier meer over. 

Zijn uw buren begonnen met bouwen en ondervindt u overlast? Dat kan! Bouwwerkzaamheden kunnen overlast geven. Waarschijnlijk is dit tijdelijk. Mocht u er ernstige overlast van hebben, geef dit dan altijd aan bij uw buren. Misschien hebben zij dit niet door en komt u er samen uit. Buurtbemiddeling kan helpen om het gesprek aan te gaan. 

Blijf op de hoogte

Op de pagina ‘officiële bekendmakingen’ ziet u de officiële bekendmakingen van de gemeente, zoals een vergunning voor verbouwing of het wijzigen van het omgevingsplan. U kunt zich ook aanmelden voor Berichten over uw Buurt op de website van de overheid. U blijft dan op de hoogte omdat u een e-mail krijgt over bekendmakingen in uw buurt.