Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. De buurtbemiddelaars (getrainde vrijwilligers) luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De voordelen van buurtbemiddeling zijn dat buren hun conflicten zelf leren oplossen, hun communicatie herstellen en de leefbaarheid van hun buurt, wijk en gemeente verbeteren.

Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van de bemiddelaar zelf hun conflict oplossen. Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet. 

Alle inwoners van de gemeente Bunnik die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen, kunnen buurtbemiddeling aanvragen. Voor de aanvraag gelden de volgende eisen:

 • De aanvrager is bereid na te denken over een acceptabele oplossing voor alle partijen.
 • De aanvrager is bereid hieraan mee te werken.

Voor buurtbemiddeling gelden de volgende uitgangspunten:

 • De bemiddelaar kiest geen partij en geeft ook geen oordeel.
 • De bemiddelaar heeft een training gevolgd en doet dit werk vrijwillig.
 • Iedereen werkt toe naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. De betrokkenen zijn bereid om opbouwende afspraken te maken.
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk. De bemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht.

U hoeft niets te betalen voor de buurtbemiddeling.

Als u contact heeft opgenomen voor buurtbemiddeling gebeurt het volgende:

 1. Als het conflict bemiddelbaar is, vormt de coördinator buurtbemiddeling een team van twee bemiddelaars voor uw situatie. Als het conflict niet geschikt is voor buurtbemiddeling, dan verwijst de bemiddelaar u door naar een andere instantie.
 2. De bemiddelaars leggen op uw verzoek contact met de buren met wie u het probleem wilt bespreken.
 3. De bemiddelaars houden een kort voorgesprek met beide partijen apart bij hen thuis.
 4. Daarna volgt een afspraak voor een bemiddelingsgesprek.
 5. De bemiddeling wordt afgesloten met afspraken.

Buurtbemiddeling is niet mogelijk bij:

 • mishandeling;
 • alcohol- of drugsverslaving;
 • buitensporige agressie;
 • crisissituaties;
 • conflicten binnen één familie;
 • onenigheid met instanties;
 • burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd.