Tekenwedstrijd

Dit jaar bestaat gemeente Bunnik 60 jaar. Daarom is in september de tentoonstelling ’60 jaar in beeld’ in het gemeentehuis te zien. De tekeningen van kinderen uit Bunnik, Odijk en Werkhoven kunnen daar ook onderdeel van zijn. We organiseren namelijk een tekenwedstrijd.

Kinderen zijn de stem van de toekomst. Hoe denken zij dat onze gemeente er over 60 jaar uitziet? Laat ze een tekening maken die een idee geeft van gemeente Bunnik in het jaar 2084. Kinderen mogen zelf bepalen met welke materialen zij werken: verf, krijt of kleurpotloden. Zolang de tekening maar op A3-papier wordt gemaakt. Futuristische gebouwen, zwevende voertuigen. Het kan allemaal.

Teken de toekomst

Ieder kind mag maximaal één tekening inleveren. De tekeningen kunnen vóór 1 augustus 2024 ingeleverd worden. Dit kan op het gemeentehuis in Odijk bij de balie. Zet de volgende gegevens op de achterkant van de tekening:

  • Voor- en achternaam, leeftijd en schoolklas van het kind dat de tekening gemaakt heeft.
  • Een e-mailadres en/of telefoonnummer, zodat we u kunnen bereiken over de uitslag van de tekenwedstrijd.

Veel tekenplezier!

We zijn trots op de creativiteit van de kinderen in Odijk, Werkhoven en Bunnik. Helaas kunnen we niet alle tekeningen laten zien tijdens de tentoonstelling '60 jaar in beeld'. Daarom kiest de jury, bestaande uit burgemeester Ruud van Bennekom, Wybke Zuidweg, Rijk Roor en Ellen Kroon, de 20 beste tekeningen uit. De jury beoordeelt op creativiteit, tekentechnieken en het verhaal achter de tekening.

De uitgekozen tekeningen krijgen een mooie plek in de tentoonstelling '60 jaar', die in de week van 2 september te bewonderen is in het gemeentehuis in Odijk.

Uiteindelijk krijgen alle tekeningen die ingezonden zijn een bijzondere plek in de burgemeestermap '60 jaar'. Deze map bewaart de burgemeester in het gemeentehuis van Odijk. Hij kan dan regelmatig door de map bladeren en inspiratie opdoen voor de toekomst van gemeente Bunnik.

  • De uitgekozen tekeningen krijgen een mooie plek in de tentoonstelling '60 jaar', die in de week van 2 september te bewonderen is in het gemeentehuis in Odijk. Als kinderen dit willen, kunnen zij na de tentoonstelling hun tekening weer mee naar huis nemen. Anders krijgen deze ook een plek in de burgemeestermap.
  • Onder de uitgekozen tekeningen worden drie tekeningen geselecteerd met het mooiste verhaal. Als prijs ontvangen ze een tekenpakket. Ook wordt hun tekening ingelijst. Daarnaast worden de tekeningen getoond op de gemeentelijke website, social media, de digitale nieuwsbrief en op de gemeentepagina in 't Groentje.

Bij het meedoen aan de tekenwedstrijd 60 jaar gelden de volgende voorwaarden:

  • Alléén kinderen van onze gemeente in de basisschoolleeftijd kunnen meedoen aan de tekenwedstrijd.
  • Kinderen mogen maximaal één tekening inleveren.
  • De tekening moet gemaakt zijn door de inzender.
  • De tekening mag alleen A3-formaat zijn en moet ingeleverd worden op het gemeentehuis in Odijk. Kinderen mogen zelf bepalen of zij het A3-papier horizontaal of verticaal gebruiken.
  • De tekeningen mogen rechtenvrij gebruikt worden door gemeente Bunnik. De gemeente kan de tekeningen gebruiken voor promotionele doeleinden. Als een tekening wordt ingestuurd, wordt automatisch toestemming gegeven voor het gebruik van deze foto voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, social media, folders, flyers, brochures en nieuwsbrieven.