Visie op wonen

Investeren in betaalbaar wonen. Dat is wat we in Bunnik, Odijk en Werkhoven de komende jaren gaan doen. Tot en met 2040 willen we in onze gemeente 4.300 nieuwe woningen bouwen en dan vooral betaalbare huur- en koopwoningen. Zo zorgen we dat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden én dat de gemeente Bunnik leefbaar en vitaal blijft.

Met de ‘Visie op wonen 2024 - 2027’ werken we gestructureerd aan het bouwen van betaalbare woningen en proberen we de bestaande woningvoorraad bij te sturen. Dat doen we om inwoners een passende woning te kunnen bieden. Zodat jongeren zelfstandig kunnen wonen, ouderen kunnen verhuizen naar een betere, gelijkvloerse woning dicht bij voorzieningen en er ruimte ontstaat voor gezinnen. Een gemeente waar ook een thuis is voor kwetsbare inwoners. Ook sturen we op het verduurzamen van bestaande woningen. 

Dit is nodig om de groei van onze dorpen en de regionale behoefte aan betaalbare woningen op te vangen. En om onze dorpen levendig en bruisend te houden. Groei van het aantal inwoners zorgt voor behoud en zelfs uitbreiding van de voorzieningen. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente Bunnik leefbaar en vitaal blijft voor onze huidige en toekomstige inwoners.

Zes vragen en antwoorden

Op 7 maart 2024 heeft de gemeenteraad de ‘Visie op wonen 2024 - 2027’ vastgesteld. Wat betekent deze visie voor de huidige en toekomstige bewoners van de gemeente Bunnik? Zes vragen aan wethouder Onno James over de nieuwe ‘Visie op wonen’. Lees verder