Investeren in betaalbaar wonen

Op 7 maart heeft de gemeenteraad de ‘Visie op wonen 2024 - 2027’ vastgesteld. Tot en met 2040 willen we in onze gemeente 4.300 nieuwe woningen bouwen en dan vooral betaalbare huur- en koopwoningen. Zo zorgen we dat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden én dat de gemeente Bunnik leefbaar en vitaal blijft. Wat betekent deze visie voor de huidige en toekomstige bewoners van de gemeente Bunnik? Zes vragen aan wethouder Onno James over de nieuwe ‘Visie op wonen’.

Waarom een nieuwe visie?

“In de woonvisie maken we belangrijke keuzes over de woningbouw en bestaande woningen in onze gemeente. Hoeveel en wat voor soort woningen zijn er nodig? Welk type woningen en voor wie? Wat voor eisen stellen we aan die woningen? En met welke maatregelen denkt de gemeente dit te kunnen realiseren? De vorige visie was inmiddels vijf jaar oud en toe aan vervanging.”

Wat staat er in de Bunnikse ‘Visie op wonen’?

“Heel veel bewoners kunnen geen passende en betaalbare woning vinden. Jongeren wonen soms tot na hun dertigste nog thuis. Ouderen kunnen geen gelijkvloerse woning vinden of een plek waar naast een fijne woning ook ontmoeting en gezelligheid te vinden is. In onze woonvisie kiezen we ervoor om tot en met 2040 4.300 nieuwe woningen te bouwen, vooral betaalbare woningen. Woningen voor jongeren en starters, maar ook passende woningen voor ouderen en zorggeschikte woningen. We gaan compacter bouwen, dus meer (kleinere) appartementen. Bestaande woningen willen we verduurzamen, we kijken naar het (anders) toewijzen van woningen en we zorgen voor onze kwetsbare inwoners.”

Dat klinkt mooi en ambitieus, maar wat merken inwoners daar concreet van?

“Concreet merken onze inwoners de komende 15 jaar het verschil met de bouw van veel nieuwe en betaalbare woningen. Binnenkort start bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe wijk Kersenweide en ook de gemengde wijk in de Stationsomgeving Bunnik is in voorbereiding. Daarnaast voeren we met initiatiefnemers ook tientallen projecten uit van 10 tot 25 woningen in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Ook merken inwoners dat ze de komende jaren sneller een sociale huurwoning kunnen vinden. We bouwen veel meer huurwoningen. En bij het toewijzen van 25% van de sociale huurwoningen krijgen inwoners uit de gemeente voorrang. Voor jongeren willen we het makkelijker maken om met vrienden een huis te huren. Het realiseren van kangoeroe- en mantelzorgwoningen willen we eenvoudiger maken. Voor kwetsbare mensen is een dak boven het hoofd essentieel en daarom gaan we onder andere aan de slag met ‘Kamers met kansen’ en een ‘time-out woning’. Niet alles is morgen direct geregeld, maar we gaan hard aan de slag om zo snel mogelijk oplossingen voor onze inwoners te realiseren.”

Betaalbaar wonen? Of is het onbetaalbaar wonen?

“In de huidige wooncrisis en vooral in onze gemeente is betaalbaarheid een groot probleem. Voor veel inwoners en vooral jongeren is het lastig, soms zelfs onmogelijk, om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Daarom moet er bij alle nieuwbouwprojecten 30% sociale huurwoningen worden gebouwd en 40% koopwoningen tot € 390.000. Nog steeds een hoop geld. Daarom willen we dat er meer sociale koopwoningen (tot € 280.000) komen om zo vooral starters te helpen. Betaalbaarheid gaat niet alleen over de aankoop of huurprijs, maar ook over de energierekening en belastingen.”

Waar ben je het meest trots op?

“Deze ‘Visie op wonen’ is geen marketingverhaal, maar we maken echte keuzes. Die keuzes zijn ongelooflijk belangrijk voor onze inwoners. Niet eindeloos blijven praten over alle voor- en nadelen, maar ook knopen doorhakken. Aan de slag! Daarnaast is deze ‘Visie op wonen’ tot stand gekomen met inbreng van veel betrokken inwoners en organisaties. Van zorgpartijen tot woningcorporaties en van adviesraden tot projectontwikkelaars. Ook veel jongeren in onze gemeente hebben geholpen. Afgelopen najaar hebben bijna 200 inwoners tussen de 18 en 35 jaar aangegeven wat zij belangrijk vinden als het om wonen gaat. Dat gaf veel inzichten, goede ideeën en vooral de extra motivatie om nóg harder te werken aan het oplossen van de woningnood.”

En dan is het eind 2027... Wat is er dan allemaal gerealiseerd?

“In 2027 merkt u als inwoner dat er meer bouwprojecten gaande zijn of al worden opgeleverd. Er komen meer betaalbare woningen in onze gemeente beschikbaar. Sommige effecten merken we pas later. Daarom zetten we, naast resultaten op korte termijn, ook in op resultaten tot 2040. Stelt u zich eens voor:

  • De gemeente Bunnik is dan bruisend.
  • In onze gemeente zijn veel nieuwe en betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd.
  • Jongeren kunnen in Bunnik, Odijk en Werkhoven blijven wonen en actief zijn in het sociale leven.
  • Ouderen kunnen verhuizen naar een passende gelijkvloerse woning, met zorg nabij, en reuring in de gemeenschappelijke ruimte of tuin.
  • We zijn een inclusieve gemeente, waar ook een thuis is voor kwetsbare inwoners.
  • De leden van de ‘woonraad voor woningzoekenden’ adviseren regelmatig over bouwplannen.

Kortom, een nóg mooiere plek om te wonen!"