Werkzaamheden

Op deze pagina leest u welke werkzaamheden plaatsvinden waar u eventueel overlast van kunt ondervinden. Klik op een item voor meer informatie.

In opdracht van DELTA Netwerk legt aannemer BAM Telecom glasvezelnetwerk aan op meerdere bedrijventerreinen in Bunnik. Het gaat om De Twaalf Apostelen, Kosterijland en De Rumpst. Aannemer BAM Telecom is verantwoordelijk voor de schouw en de aanleg van het glasvezelnetwerk. Zij communiceren met u over de werkzaamheden.

Glasvezelaansluiting voor alle woningen en bedrijven

Alle woningen en bedrijven worden op het glasvezelnetwerk aangesloten. Ook wanneer er geen glasvezelabonnement is afgesloten. De overlast blijft beperkt, als in één keer alle panden aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. De straat hoeft dan maar één keer ‘open’.

Planning

  • Augustus t/m september 2023: Er komt er iemand bij u langs om samen met u te kijken waar de aansluiting in uw pand komt. Indien u niet aanwezig bent, wordt er een kaartje achtergelaten.
  • September 2023 t/m maart 2024: Aanleggen glasvezelnetwerk

Meer informatie en contact

Wilt u weten hoe de aanleg in zijn werk gaat? Kijk dan op de website (deltanetwerk.nl) of neem contact op via bedrijventerreinen@deltafiber.nl.

De Engboogerdbuurt in Bunnik wordt opnieuw ingericht. Vanaf mei 2022 tot en met 2024 vinden er werkzaamheden plaats. Het gaat om rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Een aantal straten zijn hierdoor tijdelijk niet toegankelijk. De volledige planning vindt u onder het project Engboogerdbuurt.

De Beverweerdsebrug in Werkhoven blijft tot vrijdag 22 maart afgesloten door uitgelopen werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden, waarbij de brug aan de Molenhoeflaan wordt versterkt, bleken obstakels in de ondergrond te zitten. Deze moeten eerst verwijderd worden waardoor de werkzaamheden uitlopen. De provincie Utrecht voert sinds januari groot onderhoud uit aan de Beverweerdsebrug in Werkhoven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Gebr. De Koning. De verwachting is dat de brug op vrijdag 22 maart weer geopend kan worden voor al het verkeer.

Omleiding

De brug is voor al het verkeer afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Jachtrustlaan, Broekweg, Langbroekerdijk, De Zuwe en de N229.

Werkzaamheden

Bij de werkzaamheden aan de brug over de Kromme Rijn wordt het brugdek vervangen. De leuningen en randliggers (de brugliggers aan de zijkant) worden hergebruikt. Naast het brugdek worden er nieuwe damwanden aangebracht, als bescherming van de nieuwe fundering. Het uitgangspunt bij de vervanging is dat het uiterlijk van de brug ongewijzigd blijft vanwege de status van rijkscultureel erfgoed.

Meer informatie is te vinden via: www.provincie-utrecht.nl

Om de Galecopperbrug ook in de toekomst veilig te houden, voert Rijkswaterstaat van juni 2022 tot begin 2025 onderhoud uit aan de brug richting Arnhem. De stalen kabels (tuien) van de brug richting Arnhem naderen het einde van hun levensduur en worden vervangen. De brug blijft tijdens de werkzaamheden grotendeels in gebruik, maar weggebruikers moeten wel rekening houden met verkeershinder. De laatste update vindt u op de website van Rijkswaterstaat.