Werkzaamheden

Op deze pagina leest u welke werkzaamheden plaatsvinden waar u eventueel overlast van kunt ondervinden. Klik op een item voor meer informatie.

Voor de bouw van de nieuwe woningen in opdracht van woningcorporatie Portaal aan het Jochem Janszplantsoen in Odijk, is aannemer Plegt Vos vanaf 3 mei 2021 aan de slag. Firma Van den Heuvel werkt aan de infra van de nutsvoorzieningen. Tijdens de graafwerkzaamheden vindt de aan- en afvoer plaats via de Singel en de Mr. Klaasstraat. De heiwerkzaamheden worden gedaan met boorpalen om de overlast voor omwonenden te beperken. Oplevering van de woningen is gepland in juni 2022.

Informatie over de werkzaamheden staat op de website van Portaal.

Aankondiging rioleringswerkzaamheden

Vanaf maandag 7 juni a.s. start aannemersbedrijf Peek Bouw & Infra BV uit Houten in opdracht van HSB bouw BV met de aanleg van de riolering van de nieuwbouw Oude Haven 1 in Odijk. In de informatiebrief (html, 18 MB) die met de omgeving is gedeeld, vindt u de planning van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving. 

Rijkswaterstaat voert van medio 2022 tot begin 2024 onderhoud uit aan de Galecopperbrug bij Utrecht in de richting van Arnhem. De grootste opgave is het vervangen van de stalen kabels (tuien). De brug blijft grotendeels in gebruik, maar we verwachten wel verkeershinder. 

Klik hier voor meer informatie en hier voor de website van de Galecopperbrug. 

De Engboogerdbuurt in Bunnik wordt opnieuw ingericht. Vanaf mei 2022 tot en met juli 2023 vinden er werkzaamheden plaats. Het gaat om rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Een aantal straten zijn hierdoor tijdelijk niet toegankelijk.

Meer informatie over het project, de werkzaamheden en de planning vindt u onder het project Engboogerdbuurt.