Werkzaamheden

Op deze pagina leest u welke werkzaamheden plaatsvinden waar u eventueel overlast van kunt ondervinden. Klik op een item voor meer informatie.

De Engboogerdbuurt in Bunnik wordt opnieuw ingericht. Vanaf mei 2022 tot en met eind 2023 vinden er werkzaamheden plaats. Het gaat om rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Een aantal straten zijn hierdoor tijdelijk niet toegankelijk. De volledige planning vindt u onder het project Engboogerdbuurt.

In Rhijnhaeghe zullen in het najaar een aantal werkzaamheden plaatsvinden:

  1. Vanaf 22 augustus 2022 start Avezaat Aannemingsbedrijf BV met het opnieuw aanbrengen van de parkeerplaatsen. Dit zal ongeveer twee tot drie weken duren.
  2. Daarna wordt de bestrating in het rood aangegeven gebied (zie afbeelding) aangelegd. Er wordt verwacht dat deze werkzaamheden vier weken duren.
  3. Vanaf november zullen er werkzaamheden zijn voor het aanplanten van het groen. Dit duurt ongeveer twee weken.

Hieronder ziet u een overzichtskaart van de werkzaamheden. Het rood aangegeven gebied gaat over de bestrating. Het geel aangegeven gebied gaat over de parkeerplaatsen.

Aankondiging rioleringswerkzaamheden

Vanaf maandag 7 juni a.s. start aannemersbedrijf Peek Bouw & Infra BV uit Houten in opdracht van HSB bouw BV met de aanleg van de riolering van de nieuwbouw Oude Haven 1 in Odijk. In de informatiebrief (html, 18 MB) die met de omgeving is gedeeld, vindt u de planning van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving. 

Om de Galecopperbrug ook in de toekomst veilig te houden, voert Rijkswaterstaat van 13 juni 2022 tot begin 2024 onderhoud uit aan de brug richting Arnhem. De stalen kabels (tuien) van de brug richting Arnhem naderen het einde van hun levensduur en worden vervangen. De brug blijft tijdens de werkzaamheden grotendeels in gebruik, maar weggebruikers moeten wel rekening houden met verkeershinder.

Rijkswaterstaat richt een werkeiland in op de brug zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Om hiervoor ruimte te maken, worden alle rijstroken richting Arnhem versmald en geldt er een maximumsnelheid van 70 km/h. Daardoor moeten weggebruikers, zeker tijdens de spits, rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast is oprit Nieuwegein (16) richting Arnhem de gehele periode afgesloten. Verkeer richting Den Haag heeft geen hinder van de werkzaamheden.

Hinder 2022

Van vrijdag 2 december 21.00 uur tot zondag 4 december 05.00 uur zijn er extra werkzaamheden. Hierdoor zijn de parallelbanen van de A12 in de richting van Arnhem tijdelijk niet bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid en wordt deels over de op- en afrit Bunnik geleid. Hierdoor is het mogelijk dat het drukker is op de wegen rondom de op- en afrit van de A12.

Klik hier voor meer informatie.