Werkzaamheden

Op deze pagina leest u welke werkzaamheden plaatsvinden waar u eventueel overlast van kunt ondervinden. Klik op een item voor meer informatie.

In opdracht van DELTA Netwerk legt aannemer BAM Telecom glasvezelnetwerk aan op meerdere bedrijventerreinen in Bunnik. Het gaat om De Twaalf Apostelen, Kosterijland en De Rumpst. Aannemer BAM Telecom is verantwoordelijk voor de schouw en de aanleg van het glasvezelnetwerk. Zij communiceren met u over de werkzaamheden.

Glasvezelaansluiting voor alle woningen en bedrijven

Alle woningen en bedrijven worden op het glasvezelnetwerk aangesloten. Ook wanneer er geen glasvezelabonnement is afgesloten. De overlast blijft beperkt, als in één keer alle panden aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. De straat hoeft dan maar één keer ‘open’.

Planning

  • Augustus t/m september 2023: Er komt er iemand bij u langs om samen met u te kijken waar de aansluiting in uw pand komt. Indien u niet aanwezig bent, wordt er een kaartje achtergelaten.
  • September 2023 t/m maart 2024: Aanleggen glasvezelnetwerk

Meer informatie en contact

Wilt u weten hoe de aanleg in zijn werk gaat? Kijk dan op de website (deltanetwerk.nl) of neem contact op via bedrijventerreinen@deltafiber.nl.

De Engboogerdbuurt in Bunnik wordt opnieuw ingericht. Vanaf mei 2022 tot en met eind 2023 vinden er werkzaamheden plaats. Het gaat om rioolvervanging en herinrichting van de wijk. Een aantal straten zijn hierdoor tijdelijk niet toegankelijk. De volledige planning vindt u onder het project Engboogerdbuurt.

Op maandag 21 augustus starten de werkzaamheden voor de nieuwe route van buslijn 43. Langs de nieuwe route worden nieuwe bushaltes aangebracht, waaronder aan de Singel. Tijdens de aanleg van de nieuwe bushaltes is de Singel toegankelijk via één rijbaan. De Singel wordt na het aanleggen van de nieuwe bushaltes ook opnieuw geasfalteerd. Eind september beginnen we met het asfalteren. Tijdens het asfalteren is de Singel alleen toegankelijk voor bussen. Het verkeer wordt zo veel mogelijk omgeleid via de kern van Odijk. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden tijdelijke verkeersmaatregelen aangekondigd. Dit wordt op de locaties aangegeven met borden. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig.

De komende maanden worden er kabels gelegd voor het zonnepark in Werkhoven. Tijdens deze werkzaamheden wordt het gebied gedeeltelijk afgesloten (de Achterdijk en het Oostromsdijkje richting het onderstation van Stedin in Houten). Tijdens de werkzaamheden zal dit gebied gedeeltelijk worden afgesloten. U kunt hier hinder door ervaren.

Het desbetreffende gebied
Het gebied start op de locatie van het inkoopstation, welke gelegen is aan de landweg tegenover Achterdijk 62. Hier gaat het gebied door de particuliere grond richting de Achterdijk, via de Achterdijk komt men uit bij het kruispunt van het Oostromsdijkje. Het Oostromsdijkje verbindt Werkhoven met Houten en vormt voor 2100 meter een groot stuk van het gebied langs het fietspad ligt.

De gehele weg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Gezien de beperkte ruimte langs het fietspad en voor de fietsveiligheid, gaat de fietser naar de hoofdrijbaan en wordt het doorgaande verkeer omgeleid. Dit is uitgezonderd voor bestemmingsverkeer. Aanwonenden of leveranciers kunnen het gebied betreden op aangepaste snelheid tussen de fietsers.

Planning
Voor de gehele verbinding is WATT Infra ongeveer 12 weken bezig. Hoogstwaarschijnlijk zijn zij 4 weken daadwerkelijk bezig langs het Oostromsdijkje. Voor de gehele netaansluiting inclusief testen en opleveren bij Stedin is WATT in de regel langer bezig dan het fysiek buiten werken.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen (in chronologisch volgorde):

1) Frezen en maaien bermen;
2) Uitvoeren gestuurd boren/persen;
3) Maken inritconstructies;
4) Graven kabelsleuven;
5) Trekken kabels;
6) Aanvullen, verdichten & afwerken sleuf;
7) Frezen en inzaaien bermen.

Contact
WATT Infra voert deze werkzaamheden niet zelf uit. Dat doet de aannemer BGM Infra. U treft dus mensen die niet te herkennen zijn als WATT Infra medewerkers. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met hen op. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer van het kantoor 0485 – 316147 en kunt u vragen naar de uitvoerder dhr. Koos van de Anker.

In november 2022 is een boomveiligheidsinspectie uitgevoerd. Uit deze inspectie kwam naar voren dat 60 bomen in onze gemeente moeten worden gekapt. Dit komt doordat de bomen onveilig zijn of zijn aangetast door ziekte of schimmel. Deze bomen worden gekapt, zodat ze geen gevaar meer zijn voor de omgeving. Alle bomen worden op termijn herplant. De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 22 augustus tot en met woensdag 30 augustus 2023. Meer informatie en de planning vindt u op de pagina 'kappen onveilige bomen'. 

Om de Galecopperbrug ook in de toekomst veilig te houden, voert Rijkswaterstaat van 13 juni 2022 tot begin 2024 onderhoud uit aan de brug richting Arnhem. De stalen kabels (tuien) van de brug richting Arnhem naderen het einde van hun levensduur en worden vervangen. De brug blijft tijdens de werkzaamheden grotendeels in gebruik, maar weggebruikers moeten wel rekening houden met verkeershinder. De laatste update vindt u op de website van Rijkswaterstaat.