Odijk, samenwerken aan de toekomst van het dorpshart

De gemeente wil dat de dorpscentra nog meer een ontmoetingsplek worden, met voorzieningen en een openbare ruimte die dat mogelijk maakt. Daarbij gaat het niet alleen over de ruimte zelf en hoe het er uit ziet, maar ook over de beleving. Wat heeft het dorpshart Odijk nou nodig in de toekomst? Ook als we kijken naar de toekomstige groei van de gemeente. Zijn er genoeg winkels? Waar kunnen mensen elkaar ontmoeten? Hoe maken we het gezelliger? En, hoe kunnen we het verkeer veilig regelen? 

Daarom gaan we een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk opstellen. Dat doen we met de samenleving: de bewoners van de kernen Odijk, Werkhoven en Bunnik, de ondernemers en de bezoekers van het dorpshart.

Toekomstvisie

Eerst willen we een breed gedragen toekomstvisie maken. Dat betekent niet dat alles wat uiteindelijk in de toekomstvisie komt te staan zomaar gerealiseerd kan worden. Het is een houvast om bijvoorbeeld te toetsen of initiatieven van ontwikkelaars wel passen bij wat de samenleving wenst voor het dorpshart.

10 november 2020: Interactief webinar

Om de bewoners en belanghebbenden te kunnen spreken over de toekomst van het dorpshart, is er op 10 november een interactief webinar gehouden. 

Bekijk het webinar

Tijdens het webinar zijn de verschillende thema's besproken. We gingen online in gesprek met 123 geïnteresseerden die willen meedenken over de toekomst van het dorpshart. Door de presentatoren werden een aantal peilingvragen gedaan die ook zijn besproken en waar mensen online op konden reageren. 

Bekijk een overzicht van de uitkomsten: reactie-overzicht (pdf, 9.11 MB)

Co-creatie sessies in werkgroepen

Op basis van de informatie die is opgehaald tijdens de interactieve webinar, de antwoorden die zijn gegeven en de thema’s die belanghebbenden belangrijk vinden, komen er  co-creatie sessies. Dat betekent dat we samen gaan creëren, we werken samen, in gelijkwaardigheid, met bewoners en ondernemers aan een toekomstvisie. In groepsverband wordt per thema samen gebrainstormd en gediscussieerd over wat we willen voor de toekomst van het dorpshart. Als we alle thema’s behandeld hebben, moeten deze ook nog met elkaar kloppen. Ook dat doen we samen. De co-creatie groepen zullen samen beslissen hoe de toekomstvisie eruit komt te zien.

Thema's per werkgroep

We maken de toekomstvisie aan de hand van 4 thema’s:
•    Wonen en leven
•    Winkelen en werken
•    Verblijven en recreëren
•    Komen, gaan en parkeren

Met elk thema gaat een werkgroep aan de slag.

Het resultaat van de werkgroepen

De uiteindelijke, breed gedragen toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk wordt aan de gemeenteraad gepresenteerd. Die beslist uiteindelijk over de vaststelling. De uitkomsten delen we weer op deze pagina.