Odijk, samenwerken aan de toekomst van het dorpshart

De gemeente wil dat de dorpscentra nog meer een ontmoetingsplek worden, met voorzieningen en een openbare ruimte die dat mogelijk maakt. Daarbij gaat het niet alleen over de ruimte zelf en hoe het er uit ziet, maar ook over de beleving. Wat heeft het dorpshart Odijk nou nodig in de toekomst? Ook als we kijken naar de toekomstige groei van de gemeente. Zijn er genoeg winkels? Waar kunnen mensen elkaar ontmoeten? Hoe maken we het gezelliger? En, hoe kunnen we het verkeer veilig regelen? 

Daarom hebben we een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk opgesteld. Dat hebben we met de samenleving gedaan: de bewoners van de kernen Odijk, Werkhoven en Bunnik, de ondernemers en de bezoekers van het dorpshart.

Doel van de Toekomstvisie

De Toekomstvisie is een document waarin de visie van de samenleving op het dorpshart is vastgelegd. Het is een houvast om bijvoorbeeld te toetsen of initiatieven van ontwikkelaars wel passen bij wat de samenleving wenst voor het dorpshart. Daarom was het belangrijk om als eerste een breed gedragen toekomstvisie op te stellen.

Proces toekomstvisie

In november 2020 zijn we gestart met een uitgebreid participatieproces met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen van het dorpshart van Odijk. Dit participatieproces startte in november 2020 met een interactief webinar en is na verschillende digitale participatiebijeenkomsten in juni 2021 afgerond met twee fysieke participatiebijeenkomsten.

In de toekomstvisie is aandacht besteed aan het aantrekkelijker maken van het dorpshart, levendigheid, kwaliteitsverbetering openbare ruimte, voorzieningenniveau, verkeersveiligheid, identiteit en herkenbaarheid, wonen en vergroening. Twee inwoners en twee ondernemers hebben 23 september 2021 de concept-toekomstvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad was enthousiast over het proces en de toekomstvisie als uitkomst van het participatieproces.

Definitieve toekomstvisie

Na de presentatie aan de gemeenteraad is een definitieve toekomstvisie (html, 24 MB) opgesteld. Deze is in het Open Huis van 18 november 2021 besproken. In de Raadsvergadering van 2 december heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de door de werkgroep opgeleverde toekomstvisie. De volgende stap is het opstellen van het Uitvoeringsdocument. Daarin komt terug welke onderzoeken we laten uitvoeren die nodig zijn (verkeer/parkeer onderzoeken, inrichtingsplannen) en de financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van de toekomstvisie. Deze fase start in januari 2022. Gemeente en samenleving zullen ook bij de uitvoering van de visie samen optrekken.

Nieuwsgierig naar het webinar of de werkgroepen? Klik op het onderwerp: