Odijk, samenwerken aan de toekomst van het dorpshart

Categorieën

  • Odijk

De gemeente wil dat de dorpscentra nog meer een ontmoetingsplek worden, met voorzieningen en een openbare ruimte die dat mogelijk maakt. Daarbij gaat het niet alleen over de ruimte zelf en hoe het er uit ziet, maar ook over de beleving. Wat heeft het dorpshart Odijk nou nodig in de toekomst? Ook als we kijken naar de toekomstige groei van de gemeente. 

Daarom is er een toekomstvisie (html, 24 MB) voor het dorpshart van Odijk opgesteld. Deze toekomstvisie is samen met de bewoners van de kernen Odijk, Werkhoven en Bunnik, de ondernemers en de bezoekers van het dorpshart opgesteld. De toekomstvisie is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Hoe ziet het dorpshart van Odijk er in 2030 uit?

Bewoners en ondernemers willen de volgende wensen uiterlijk in 2030 realiseren:

  • Sfeervol ontmoeten en verblijven
  • Meer veiligheid en ruimte in autoluw dorpshart
  • Dorpshart is stralend middelpunt
  • Groen en karakteristiek wonen voor alle doelgroepen
  • Winkelen, meer dan alleen de boodschappen

Deze doelen zijn per onderwerp uitgewerkt in de visie.

Het vervolg

Nu de Toekomstvisie dorpshart Odijk’ door de gemeenteraad is vastgesteld, gaat het college een uitvoeringsdocument opstellen met daarin verschillende scenario’s om de visie in de praktijk uit te voeren. In de visie zijn per onderwerp concrete uitvoeringsvoorstellen gedaan voor de korte termijn (0-2 jaar), voor de middellange termijn (2-5 jaar) en voor de lange termijn (5-10 jaar). Deze voorstellen worden in het uitvoeringsdocument verder uitgewerkt. De gemeente en de samenleving trekken samen op in de uitvoering van de visie.

In 2021 bestond de Rotary Club Bunnik 50 jaar. Om dit jubileum extra glans te geven wilde de Rotary Club Bunnik een cadeau aanbieden aan de inwoners van de gemeente Bunnik. Het cadeau is een mozaïekbank in het gebied van het dorpshart van Odijk.

In september 2021 is de Rotary Club gestart met een ontwerpwedstrijd voor leerlingen groep 7-8 van de basisscholen uit Bunnik. Samen met mozaïek kunstenaresse Marné van Veenendaal zijn er 13 winnende ontwerpen uit de bus gekomen. Deze ontwerpen worden op het zitgedeelte van de bank gemozaïekt. De voor- en achterzijde zijn door Marné ontworpen.

In overleg met de werkgroep toekomstvisie dorpshart Odijk hebben we onderzocht of er een mogelijkheid was de bank in de inrichtingsplannen van het dorpshart op te nemen. Samen met de participatiegroep van bewoners en ondernemers van het dorpshart Odijk en vertegenwoordigers van de Nicolaaskerk hebben we besloten dat het plantsoen voor de kerk een mooie plek is: kijkend naar de toegang van De Meent als startpunt van het nieuwe dorpshart