Odijk, samenwerken aan de toekomst van het dorpshart

De gemeente gaat samen met bewoners, ondernemers en bezoekers werken aan een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk. In het collegeprogramma staat dat de dorpscentra nog meer een ontmoetingsplek moeten worden, met voorzieningen en een openbare ruimte die dat mogelijk maakt. Daarbij gaat het niet alleen over de ruimte zelf en hoe het er uit ziet, maar ook over de beleving. Wat heeft het dorpshart Odijk nou nodig in de toekomst? Daarbij letten we ook op de toekomstige groei van de gemeente. Zijn er genoeg winkels? Waar kunnen mensen elkaar ontmoeten? Hoe maken we het nog gezelliger? En, hoe kunnen we het verkeer veilig regelen? Het opstellen van de toekomstvisie willen we met de samenleving: de bewoners van de kernen Odijk, Werkhoven en Bunnik, de ondernemers en de bezoekers van het dorpshart.

Toekomstvisie

Eerst willen we een breed gedragen toekomstvisie maken. Op die manier kan de gemeente kaders stellen voor toekomstige ontwikkelingen. Dat betekent niet dat alles wat uiteindelijk in de toekomstvisie komt te staan zomaar gerealiseerd kan worden. Het is eerder een houvast, een leidraad, om bijvoorbeeld te toetsen of initiatieven van ontwikkelaars wel passen bij wat de samenleving wenst voor het dorpshart.

Stappenplan

1. 10 november 2020: Interactief webinar

Om ondanks de Corona-maatregelen tóch de bewoners te kunnen spreken over de toekomst van het dorpshart, is er op 10 november een interactief webinar gehouden. Hier zijn de verschillende thema's besproken. We gingen online in gesprek met 123 geïnteresseerden die willen meedenken over de toekomst van het dorpshart. Door de presentatoren werden een aantal peilingvragen gedaan die ook zijn besproken en waar mensen online op konden reageren. 

Alle reacties uit het webinar worden verzameld en teruggekoppeld aan de deelnemers. 

Bekijk het webinar

2. Co-creatie sessies in werkgroepen

Op basis van de informatie die is opgehaald tijdens de interactieve webinar, de antwoorden die u heeft gegeven en de thema’s die u belangrijk vindt, organiseren wij co-creatie sessies. Dat betekent dat we samen gaan creëren, we werken samen, in gelijkwaardigheid, met bewoners en ondernemers aan een toekomstvisie. In groepsverband zullen we in elke sessie één thema behandelen door samen te brainstormen, discussiëren en in dialoog te kiezen wat we willen voor de toekomst van het dorpshart. Als we alle thema’s behandeld hebben, moeten deze ook nog met elkaar kloppen. Ook dat doen we samen. De co-creatie groepen zullen samen beslissen hoe de toekomstvisie eruit komt te zien. Geïnteresseerden kunnen zich na het webinar aanmelden voor de co-creatie sessies. In welke vorm deze sessies gaan plaatsvinden is nog afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Coronavirus.

3. Presentatie van de toekomstvisie

De uiteindelijke, breed gedragen toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk wordt aan de gemeenteraad gepresenteerd en daaropvolgend vastgesteld.

Meedoen

Wilt u deelnemen in één van de werkgroepen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar: dorpshartodijk@bunnik.nl 

Er komen 4 werkgroepen met de volgende thema's:

  • Wonen en leven
  • Winkelen en werken
  • Verblijven en recreëren
  • Komen gaan en parkeren

Vermeld bij uw aanmelding aan welke werkgroep u wilt deelnemen