Odijk, samenwerken aan de toekomst van het dorpshart

De gemeente wil dat de dorpscentra nog meer een ontmoetingsplek worden, met voorzieningen en een openbare ruimte die dat mogelijk maakt. Daarbij gaat het niet alleen over de ruimte zelf en hoe het er uit ziet, maar ook over de beleving. Wat heeft het dorpshart Odijk nou nodig in de toekomst? Ook als we kijken naar de toekomstige groei van de gemeente. Zijn er genoeg winkels? Waar kunnen mensen elkaar ontmoeten? Hoe maken we het gezelliger? En, hoe kunnen we het verkeer veilig regelen? 

Daarom gaan we een toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk opstellen. Dat doen we met de samenleving: de bewoners van de kernen Odijk, Werkhoven en Bunnik, de ondernemers en de bezoekers van het dorpshart.

Toekomstvisie

Eerst willen we een breed gedragen toekomstvisie maken. Dat betekent niet dat alles wat uiteindelijk in de toekomstvisie komt te staan zomaar gerealiseerd kan worden. Het is een houvast om bijvoorbeeld te toetsen of initiatieven van ontwikkelaars wel passen bij wat de samenleving wenst voor het dorpshart.

10 november 2020: Interactief webinar

Om de bewoners en belanghebbenden te kunnen spreken over de toekomst van het dorpshart, is er op 10 november 2020 een interactief webinar gehouden. We gingen online in gesprek met 123 geïnteresseerden die willen meedenken over de toekomst van het dorpshart. Tijdens het webinar zijn verschillende thema's besproken. De presentatoren stelden een aantal peilingvragen die ook zijn besproken. Mensen konden hier online op reageren.

Bekijk een overzicht van de uitkomsten: reactie-overzicht (pdf, 9.11 MB)

Het webinar terug kijken? Dat kan nog steeds: 

Bekijk het webinar

Co-creatie sessies in werkgroepen

Op basis van de informatie die is opgehaald tijdens de interactieve webinar, de antwoorden die zijn gegeven en de thema’s die belanghebbenden belangrijk vinden, zijn er in het voorjaar van 2021 co-creatie sessies van start gegaan. Dat betekent dat bewoners, ondernemers en belanghebbende organisaties in gelijkwaardigheid samenwerken aan een toekomstvisie. In groepsverband is per thema gebrainstormd en gediscussieerd over wat we willen voor de toekomst van het dorpshart. De co-creatie groepen zullen samen beslissen hoe de toekomstvisie eruit komt te zien en de thema’s samenvoegen tot één geheel.

Thema's per werkgroep

We maken de toekomstvisie aan de hand van 4 thema’s:
•    Wonen en leven
•    Winkelen en werken
•    Verblijven en recreëren
•    Komen, gaan en parkeren

Het resultaat van de werkgroepen

In november 2020 zijn we gestart met een uitgebreid participatieproces met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen van het dorpshart van Odijk. Dit participatieproces startte in november 2020 met een interactief webinar en is na verschillende digitale participatiebijeenkomsten in juni 2021 afgerond met twee fysieke participatiebijeenkomsten.

Het resultaat is een concept-toekomstvisie (pdf, 6.03 MB) die we 23 september (19.00-20.30) aan de gemeenteraad presenteren. In de toekomstvisie is aandacht besteed aan het aantrekkelijker maken van het dorpshart, levendigheid, kwaliteitsverbetering openbare ruimte, voorzieningenniveau, verkeersveiligheid, identiteit en herkenbaarheid, wonen en vergroening.

Na de presentatie aan de gemeenteraad stellen we een definitieve versie op van de toekomstvisie. Deze wordt in het Open Huis van 18 november 2021 en daarna besluitvormend in de raad van 2 december 2021 behandeld. Na de vaststelling van de toekomstvisie stellen we een Uitvoeringsdocument op. Daarin komt terug welke onderzoeken we laten uitvoeren die nodig zijn (verkeer/parkeer onderzoeken, inrichtingsplannen) en de financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van de toekomstvisie. Gemeente en samenleving trekken samen op bij de uitvoering van de visie.