Vrijwilligersverzekering

Waarom een collectieve verzekering voor vrijwilligers?

De gemeente Bunnik hecht veel belang aan vrijwilligerswerk. De gemeente vindt het onwenselijk, dat vrijwilligers zelf opdraaien voor de risico's die samen kunnen hangen met vrijwilligerswerk. Daarom doet Bunnik mee met een collectieve verzekering voor vrijwilligers die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. De verzekering geldt voor alle Bunnikse inwoners die als vrijwilliger werken.

Voor wat (of misschien beter: tegen wat) is een vrijwilliger verzekerd?

Het gaat om een verzekering tegen schade, ongevallen en aansprakelijkheid. Bunnik heeft ervoor gekozen om mee te doen met zowel de Basispolis als de zogenaamde Vrijwilligerspluspolis. Dit biedt alles bij elkaar een breed scala van dekkingen, uiteenlopend van uitkeringen bij overlijden, tot schade aan persoonlijke eigendommen, bestuurders- en verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Moet iedereen die vrijwilligerswerk doet zich bij de gemeente laten registreren?

Nee, dat is één van de voordelen van deze collectieve verzekering. Er hoeft geen actieve registratie te worden bijgehouden van de identiteit van de vrijwilliger en of het aantal vrijwilligers.

Welke vrijwilligers vallen hier wel (of niet) onder?

De volgende definitie wordt gehanteerd: 'Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend'. Vrijwillige brandweermensen en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van de dekking voor deze verzekering. Ook mantelzorgers en stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen niet onder de definitie van vrijwilligers.

Hoe te handelen bij een schadeclaim?

De gemeente fungeert als tussenpersoon/doorgeefluik bij de afwikkeling van de schadeclaims. De vrijwilliger of rechtspersoon die geconfronteerd wordt met schade vult het digitaal schadeformulier in en stuurt dat terug naar de gemeente. De gemeente stuurt het formulier door voor verdere afhandeling aan Centraal Beheer Achmea.

Vul het formulier via de knop hieronder in.

Vul het schadeformulier in