Uitslagen

Na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur op donderdag 6 juni hebben we alle stemmen geteld op partijniveau. Dat houdt in dat we alleen gekeken hebben hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen. Op vrijdag 7 juni telden we hoeveel stemmen iedere kandidaat van een partij heeft gekregen. Dat gebeurde in het Dorpshuis in Odijk. Hieronder vindt u de processen-verbaal per stembureau en het tellingsbestand met de totale uitslag van de gemeente Bunnik.

Voorlopige uitslag van gemeente Bunnik

Partij Aantal stemmen Percentage van de stemmen
GL/PvdA 2468 30,64
VVD 970 12,04
D66 881 10,94
CDA - Europese Volkspartij 832 10,33
PVV 787 9,77
Volt Nederland 534 6,63
BBB 359 4,46
Partij voor de Dieren 334 4,15
NSC 249 3,09
ChristenUnie 185 2,30
SGP 171 2,12
Forum voor Democratie 97 1,20
SP 76 0,94
JA21 39 0,48
50PLUS 35 0,43
Piratenpartij - De Groenen 15 0,19
Belang Van Nederland (BVNL) 11 0,14
Meer Directe Democratie 8 0,10
NL PLAN EU 3 0,04
vandeRegio 0 0

Processen-verbaal

In het proces-verbaal van een stembureau staat een verslag van het verloop van de stemming en de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. Hieronder vindt u de processen-verbaal per locatie.

Tellingsbestand

In onderstaand tellingsbestand kunt u alle cijfers vinden van alle stembureaus in onze gemeente, zoals hoeveel kiesgerechtigden zijn komen stemmen en hoeveel stemmen op iedere kandidaat zijn uitgebracht.

Telfouten melden

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit schriftelijk melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. 

Meldingen kunnen vanaf maandag 10 juni 10.00 uur tot maandag 17 juni 11.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Meer hierover leest u op de website van de Kiesraad.

Vaststellen officiƫle definitieve uitslag

De Kiesraad controleert de uitslagen en stelt vervolgens de officiƫle uitslag vast in een openbare zitting op woensdag 19 juni om 11.00 uur.